"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
งาน"ประชุมวิชาการนานาชาติ Revitalizing Rural Development for Poverty Eradication in Asia”


 

การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการพัฒนาชนบท “Revitalizing Rural Development for Poverty Eradication in Asia” จะจัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 1-4 สิงหาคม 2560  

ในการนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมด้วย เช่น บังเกอร์ รอย ผู้ที่เคยได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 ผู้มีอิทธิพลของโลก โดยนิตยสาร Time  ฮิโรยูกิ โฮนูมะ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยเมจิศูนย์อาเซียน กรุงเทพฯ  และ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ปัญญาชนสยาม เป็นต้น  นอกเหนือจากนั้นยังมีแขกผู้มีเกียรติทางวิชาการอีกมากมาย ซึ่งทยอยตอบรับคำเชิญประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ด้วย  ทั้งนี้ ยังมีการออกไปดูงานในพื้นที่จริงของกลุ่มต่างๆ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาชนบทด้วย  รวมทั้งมีการประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำข้อเสนอในระดับนานาชาติถึงการพัฒนาชนบทที่ควรจะเป็นในอนาคตอีกด้วย 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/Puey100/photos/a.510817358959533.106863.354314394609831/1575536652487593/?type=3&theater


Member
164 ศิษย์เก่า และ 49 บุคคลทั่วไป