"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กิจกรรม "ลูกแม่โดมแบ่งปัน" ครั้งที่ 5 (จ.พัทลุง)


 
ขอเชิญบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อหนังสือ และอุปกรณ์ห้องสมุด และ/หรือร่วมเดินทางไปทำประโยชน์และท่องเที่ยวอย่างมีสาระกับสำนักงานฯ ด้วยการฝากเงินเข้า บัญชี "เงินบริจาคและสนับสนุนกิจกรรม" ธ.ทหารไทย สาขาท่าพระจันทร์ เลขที่ 155-2-08397-2 ติดต่อสอบถามรายละเอียดและ/หรือสำรองที่นั่งได้ที่คุณรัศมี 0-2613-3776-8

คลิก >> กำหนดการเดินทาง

**ขอเปลี่ยนแปลงราคา** เป็น พักที่เดอะริชรีสอร์ท = 3,400 บาท (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินค่ะ)
Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป