"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
บัตรเครดิตธรรมศาสตร์ “ใช้จ่ายผ่านบัตรทุกบาท ธรรมศาสตร์พัฒนา”


 "ทุกครั้งที่ท่านใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตร่วมธรรมศาสตร์-กสิกรไทย คือ การเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยเงินที่ธนาคารกสิกรจัดสรรให้จากการเป็นสมาชิกและสัดส่วนการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตนี้ ประชาคมธรรมศาสตร์ยิ่งเป็นสมาชิกและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธรรมศาสตร์มาก มหาวิทยาลัยก็จะมีรายได้จากการจัดสรรของธนาคารมากเท่านั้น"


จึงขอเรียนเชิญท่านทำบัตรเครดิต ท่านใดสนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ.ท่าพระจันทร์ โทร.0-2613-3777 (คุณชิไลพร)

คลิก >> ใบสมัครบัตรเครดิตร่วมธรรมศาสตร์-กสิกรไทย , ด้านหลัง
Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป