"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
แรลลี่บัณฑิตอาสาเพื่อการกุศล (สืบทอดปณิธานอาจารย์ป๋วย)


โครงการแรลลี่บัณฑิตอาสาเพื่อการกุศล (สืบทอดปณิธานอาจารย์ป๋วย)

เพื่อหาทุนสนับสนุนการทำงานของบัณฑิตอาสาสมัครในพื้นที่ทั่วประเทศ และจัดตั้งศูนย์ศิลป์สาละวิน ณ บ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮองสอน จัดโดย มูลนิธิบัณฑิตอาสาสมัคร มธ., สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2560 เส้นทาง ธรรมศาสตร์ (รังสิต) - ธรรมศาสตร์ (ศูนย์พัทยา) 

เส้นทางการแข่งขัน

จุดเริ่มต้น  รวมพล ณ ลานหน้า-ข้างอาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

จุดสิ้นสุดการแข่งขัน ณ ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม มธ. ศูนย์พัทยา  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  


ร่วมกิจกรรมสนุกสนานพร้อมสาระความรู้ของ ลุ่มน้ำบางปะกง "แรมซาร์ไซต์" หรือพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญเชิงนิเวศ (TC.1),  (TC.2) "สวนป่าสิริเจริญวรรษ" (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่เสื่อมโทรม) แวะเที่ยว "Swiss Sheep Farm" ฟาร์มแกะสไตล์ยูโรคันทรี่ (TC.3) และเข้าพักที่ Learning Resort ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม มธ.ศูนย์พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ค่าสมัครทีมละ 5,000 บาท (2 ท่าน) รวมค่าที่พัก, ค่าอาหาร 4 มื้อ, เสื้อแรลลี่ 2 ตัว, หนังสือประวัติ อ.ป๋วย ฯลฯ

รับสมัครจำกัด เพียง 60 ทีม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัศมี 0-2613-3777-8 หรือคุณอภิชาต 08-3056-0692


คลิก >> ใบสมัคร

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป