"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ป๋วย 100 ปี วันบรรเลง เพลงประลอง 2 (ตามรอย อาจารย์ป๋วย)


 "ป๋วย 100 ปี วันบรรเลง เพลงประลอง 2 (ตามรอย อาจารย์ป๋วย)"การแสดงดนตรีไทยทั้งขับร้
องและบรรเลงไปตามชีวประวัติอาจารย์ป๋วยงานแสดงดนตรีไทยที่มีรวมเครื่องดนตรีครั้งใหญ่ที่สุดในครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์


พบกับโชว์พิเศษหาดูยากอีกมากมาย เช่น โชว์เดี่ยวระนาด4ราง การแสดงจำอวดหน้าม่าน โขนและการแสดงดนตรีจีนโบราณชุดพิเศษ
งานจัดใน วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)เวลา 14.00 - 16.30 น.
บัตรราคา 300 บาท นักเรียน-นักศึกษา 100 บาท
จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ : โครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ตึก โดมชั้น 1 (ฝั่งสนามฟุตบอล)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) (ในเวลาราชการ)
หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย เลขที่ 155-2-08397-2ชื่อบัญชี ''เงินบริจาคและสนับสนุนกิจกรรม'' สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อและที่อยู่เพื่อจัดส่งบัตร ได้ที่ ID Line : puey100.tuหรือ อีเมล์ : puey100.tu@gmail.com
[จัดโดย] มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
[สนับสนุนโดย] ธนาคารกสิกรไทย
Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป