"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ของขวัญปีใหม่ ปฏิทิน ป๋วย 2559


ของขวัญปีใหม่ ปฏิทินป๋วย 2559 "สิ่งที่ผมปรารถนา"

ปฏิทินตั้งโต๊ะขนาด 21x21 ซม.

ภาพและบทความทางความคิดของอ.ป๋วย + โปสเตอร์แขวน ปฏิทินแห่งความหวัง "จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน"ราคาชุดละ 80 บาทติดต่อสอบถามได้ที่ :

สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. ท่าพระจันทร์

โทร. 02-6133777 (วัน-เวลาราชการ)

E-mail : puey100.tu@gmail.comหรือสั่งซื้อ online "คลิกที่นี่"

Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป