"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
นายกฯ ย้ำ ครม. - ข้าราชการ ใช้น้ำประหยัดเป็นแบบอย่าง


 นายกฯย้ำครม.-ข้าราชการ ใช้น้ำประหยัดเป็นแบบอย่าง | เดลินิวส์     เมื่อวันที่ 24  ก.ค. มล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ในรายการเปิดใจไทยคู่ฟ้า เรื่อง “โครงการปันน้ำดื่ม เพื่อพี่น้องไทยประสบปัญหาภัยแล้ง” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง11)  ตอนหนึ่งว่า รัฐบาลขอขอบคุณภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริจาค เพราะตรงกับแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ดูแลประชาชน 53 จังหวัด ใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง  โดยน้ำที่ประชาชนมอบให้รัฐบาลก็จะส่งต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 53 จังหวัด บริหารงานอย่างเหมาะสม  เพราะแต่ละภาคมีปัญหาแตกต่างกัน  ขณะนี้ฝนตกเพิ่มมากขึ้น ทั้งเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนเจ้าพระยามีประมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น แต่ประชาชนจะประมาทไม่ได้ เราต้องช่วยกันประหยัดน้ำ     อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนหรือหน่วยงานอื่นๆต้องการที่จะบริจาคน้ำ หรือเงินนั้น สามารถบริจาคได้ที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นศูนย์กลาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)หรือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด  บริจาคได้ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งขณะนี้ได้ทยอยแจกจ่ายน้ำไปแล้วในบางพื้นที่ ซึ่งเราอยากเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่จะนำมาสู่ความรัก ความสามัคคี โดยมีน้ำเป็นตัวประสาน ในยามที่เราเผชิญปัญหา “นายกรัฐมนตรีได้กำชับในที่ประชุม ครม. ขอให้รัฐมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างของความพอเพียง ใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจ” มล.ปนัดดา กล่าวอ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/politics/337013
Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป