"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
Leap Year


John:   Did any pretty girls ask you to marry them yesterday, Wirat?

Wirat:   Pretty girls? Marry? What are you talking about, John?

John:   Well this is a Leap Year and yesterday was 29 February, right?

Wirat:   Yes, but….

John:   And according to an old English custom on this day a woman can propose to a man!

Wirat:   Really? I’ve never heard of that before!

John:   And if the man refuses he has to buy her a new dress.

Wirat:   Oh! That’s not so good! Does this still happen?

John:   No, not anymore! What is a Leap Year called in Thai, Wirat?

Wirat:   Hmmm…I don’t know, to be honest….

John:   Don’t know? That’s crazy!

Wirat:   I mean, it must have a name but we just call it the year with an extra day…

 

 

John:   คุณวิรัตน์เมื่อวานมีสาวสวยมาขอคุณแต่งงานบ้างมั้ย?       

Wirat:   สาวสวย? ขอแต่งงาน? คุณกำลังพูดถึงอะไรกัน John

John:   ก็ปีนี้เป็นปีที่มีวันเพิ่มอีก 1 วัน  แล้วเมื่อวานก็เป็นวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ไง?    

Wirat:   ใช่ แล้วไง........            

John:   ตามประเพณีโบราณของอังกฤษนะ  ในวันนี้ผู้หญิงสามารถขอผู้ชายแต่งงานได้นะซิ                               

Wirat:   จริงเหรอ? ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะ                      

John:   แล้วถ้าผู้ชายตอบปฏิเสธ เค้าก็จะต้องซื้อชุดใหม่ให้เธอด้วยนะ          

Wirat:   โอ้ นั่นไม่ค่อยดีเลยนี่  แล้วทุกวันนี้ประเพณีนี้ยังมีอยู่อีกหรือเปล่า?                 

John:   ไม่ ไม่มีแล้วละ  แล้ว  Leap Year ในภาษาไทยเค้าเรียกว่าอะไรละ วิรัตน์ ?                  

Wirat:   อืม.......บอกกันตรงๆ ฉันเองก็ไม่รู้ซิ...........            

John:   ไม่รู้? นั่นแปลกมากเลย               

Wirat:   ผมหมายถึงว่า มันจะต้องมีชื่อเฉพาะของมัน แต่เราก็มักจะเรียกกันว่าปีที่มีวันเพิ่มขึ้นแค่นั้นเอง

 

Getting Started

How many words of four letters or more can you make from the letters in LEAP YEAR? Each letter can be used only once; no abbreviations or proper nouns.

Target: 12 words: good    16 words: very good   20+: excellent

 

คุณสามารถสร้างคำที่มีสี่ตัวอักษรเป็นอย่างน้อยจากตัวอักษรทั้งหมดของคำว่า LEAP YEAR  ได้กี่คำ?  ในแต่ละคำคุณสามารถใช้ตัวอักษรหนึ่งตัวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น  ห้ามใช้คำเฉพาะหรือตัวย่อ คิดได้ 12 คำถือว่าดี  ได้ 16 คำถือว่าดีมาก   ได้ 20 คำขึ้นไปดีเลิศ

 

Culture Notes

Every four years an extra day is added to February: this is technically known as bissextile year but commonly know in English as a Leap Year. The term Leap Year comes from the fact that normally if a date falls on a Monday one year, the next year the same date will be a Tuesday and so on. However, in a Leap Year, after 29 February the date leaps over one day to become a Wednesday. John refers to the English custom of ladies being able to propose on Leap Year Day (29 February) and claim a dress if they are rejected: this is one tradition that has died out now!

ทุก 4 ปีจะมีวันเพิ่มขึ้นหนึ่งวันในเดือนกุมภาพันธ์ ตามหลักวิชาเรียกว่า bissextile year  แต่ในภาษาอังกฤษทั่วไปเรียกว่า  Leap Year   คำว่า Leap Year  นั้นมีที่มาดังนี้คือ โดยปกติแล้วถ้าหาก วันที่ใดในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ ปีหน้าวันที่เดียวกันนี้ก็จะตรงกับวันอังคาร  และก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ทุกปีไป  แต่ใน Leap Year  นั้น หลังจากวันที่ 29 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป วันก็จะกระโดดข้ามไปหนึ่งวัน  คือแทนที่จะเป็นวันอังคารก็จะเป็นวันพุธ   John พูดถึงประเพณีของอังกฤษที่ผู้หญิงสามารถขอผู้ชายให้แต่งงานด้วยใน Leap Year Day ได้ (29 กุมภาพันธ์)  และสามารถขอให้ผู้ชายซื้อเสื้อผ้าให้พวกเธอได้ถ้าหากพวกเธอได้รับการปฏิเสธที่จะแต่งงานด้วย นี่ก็เป็นประเพณีหนึ่งที่ได้สูญหายไปแล้ว

 

Reading for Meaning

Use your skill and understanding of the dialogue to answer the following questions. Read it again if you are not sure or if you get an answer wrong.

จากบทสนทนาข้างต้น ลองตอบคำถามข้างล่างนี้  อ่านอีกครั้งหากคุณยังไม่แน่ใจหรือหากว่าคุณยังทำผิดอยู่ 

 

1. In a normal conversation, what would be the most natural way of pronouncing the date “29 February”?

 

a)       twenty-nine February

b)       the twenty-nine of February

c)       the twenty-ninth of February

 

2. The phrase “a woman can propose to a man” means:

            a)  a woman can make a suggestion to a man

            b)  a woman can offer herself in marriage to a man

            c)  a woman can ask a man for a drink

 

3. What information do you know about 29 February from the dialogue?

 

Vocab-Builder

If you got the answer to the second question in the Reading for Meaning section correct, you know that the meaning of “to propose” is “to ask to marry”. Actually, this is only one of the possible meanings of this verb so let’s look at it, and the associated noun, proposal, in a bit more detail.

ถ้าหากคุณตอบคำถามข้อที่สองในหัวข้อ Reading for Meaning  ได้ถูกต้อง  คุณก็จะทราบว่าความหมายของ “to propose”    ก็คือการขอแต่งงานหรือ  to ask to marry”    อันที่จริงความหมายนี้ก็เป็นเพียงความหมายหนึ่งในหลายๆ ความหมายด้วยกัน  ฉะนั้นเรามาดูกริยาตัวนี้ รวมทั้งคำนามที่เกี่ยวโยงกัน คือ proposal   ในรายละเอียดกันดีกว่า   

 

 

 

Notes

Meaning

Sample Sentence

 

 

to propose

+ noun, gerund

เสนอแผน

He proposed a plan for solving the company’s problems.

+ infinitive

ตั้งใจ

Bill proposes to open a restaurant next year.

+ to someone

ขอแต่งงาน

James proposed to Susan last week.

ขอดื่มอวยพร

The best man proposed a toast to the bride and groom

 

 

a proposal

 

          

โครงการ

Many people are against the proposal to close the village school.

 

การขอแต่งงาน

Susan accepted James’ proposal.

 

 

Phrase in Focus: According to…

John explains to Wirat that “according to an old English custom” a woman can propose to a man on Leap Year Day. According to is a useful phrase that you can use in both written and spoken English when you want to indicate the source of your information.

 John อธิบายให้วิรัตน์ ฟังว่า  “according to an old English custom”   ผู้หญิงสามารถขอผู้ชายแต่งงานใน Leap Year Day ได้  คำว่า  According to  เป็นสำนวนที่มีประโยชน์ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในการขียนและการพูดภาษาอังกฤษ  เมื่อคุณต้องการที่จะบ่งบอกถึงแหล่งที่มาของข้อมูล 

Here are a few more examples of this phrase in use:

แล้วข้างล่างนี้ก็เป็นสองสามตัวอย่างของการใช้สำนวนนี้  

 

  • According to the weather forecast it is going to rain today.
  • Julian is divorced, according to what my sister says.
  • According to my guidebook Chatuchak Market is a great place for shopping.

 

 

Challenge!

Have you ever asked anyone to marry you/been asked to marry anyone? Who was the other person? What did you/they say? Where were you? How did you feel? Try writing about it in as much detail as you can….in English, of course!

คุณเคยขอใครแต่งงานกับคุณแล้วบ้าง  หรือเคยมีใครบ้างที่ขอคุณแต่งงานด้วย? ใครคือคนๆ นั้น? แล้วคุณหรือเค้าพุดว่าอะไร?  แล้วคุณอยู่ที่ใหน? คุณรู้สึกอย่างไร?  ลองเขียนเกี่ยวกับสิ่งนี้โดยให้รายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ......แน่นอนเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว

 

Bonus!

Wirat cannot answer when John asks him what Leap Year is called in Thai? Can you answer John’s question? Hint: try looking up “Leap Year” in an English-Thai dictionary if you don’t know!

วิรัตน์ไม่สามารถตอบคำถามของ John  ได้  เมื่อ John  ถามเค้าว่า Leap Year  ในภาษาไทยเรียกว่าอะไร?  แล้วคุณสามารถตอบคำถามของ John ได้หรือเปล่า?  ใบ้ให้ ถ้าหากคุณไม่ทราบ   ลองเปิดดูคำว่า “Leap Year”  ในพจนานุกรม อังกฤษ-ไทยดู

 

Did You Know?

There is a rhyme which most British people learn as children to help them remember how many days are in each month. Here it is:

มีกลอนอยู่กลอนหนึ่งซึ่งคนอังกฤษส่วนใหญ่เรียนมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆ เพื่อช่วยให้พวกเค้าจำกันได้ว่าในแต่ละเดือนนั้นมีกี่วัน นี่ก็คือกลอนที่ว่านั้น

 

            Thirty days has September,

            April, June and November.

            All the rest have thirty-one

            Excepting February alone

            Which has twenty-eight days clear

            And twenty-nine each Leap Year

 

Over to You!

You should be quite an expert on Leap Year now! To check if you really are, see if you can find 6 mistakes in the following information and correct them.

ตอนนี้คุณน่าจะมีความรู้เกี่ยวกับ Leap Year  มากแล้ว เพื่อเช็คดูว่าคุณรู้จริงมากแค่ไหน ลองมาดูว่าคุณสามารถหาข้อผิดพลาดจำนวน  6 แห่งจากข้อความข้างล่างนี้ และแก้ไขให้ถูกต้องได้ไหม

 

            In the UK years in which February has twenty-nine days are know as Leap Years. This is because there is a tradition to leap or jump up and down for good luck on 29 February. Leap Years, which are technically known as bicentennial years, occur every six years. Another Leap Year tradition is that a woman can ask a man to give her a new dress. If he refuses she will play a trick on him on 1 April. This tradition is still common in some parts of the UK.

 

Solutions

 

Getting Started

Ajarn Waan made the following words. Check the meanings of any you don’t know in a dictionary and let the webmaster know if you think of any others!

อาจารย์หวานทำคำที่ให้มาเหล่านี้ไว้  เช็คดูความหมายจากพจนานุกรมถ้าหากคุณยังไม่ทราบและช่วยแจ้งให้ทาง เว็บมาสเตอร์ทราบด้วยถ้าหากว่าคุณนึกคำอื่นได้อีก

 

A          E          L          P          R          Y

area      early     leer       pear      reap      yelp

            earl       lyre       pearl     real

                        leper     pearly   rape

                                    pale      relay

                                    plea      repel

                                    pray      replay

                                    peel

                                    peal

                                    parley

                                    pray

                                    prey

                                    play

                                    pyre

                                    peer

 

Reading for Meaning

  1. c) the twenty-ninth of February
  2. b) a woman can offer herself in marriage to a man
  3. i) It is known as Leap Year Day in English

ii) a woman can offer herself in marriage to a man

iii) if he refuses he must give her a dress

iv) this custom is not practiced any more

 

Bonus!

A “Leap Year” is called ปีอธิกสุรทิน in Thai: Everyday English can help you learn a lot of things, not only English!

“Leap Year” ในภาษาไทยเรียกว่า ปีอธิกสุรทิน เห็นไหมว่า Everyday English สามารถที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้ได้หลายๆ อย่างไม่ใช่แต่เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น

 

Over to You!

Here is the correct information: the underlined sections are those which have been changed.

ข้างล่างนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ส่วนที่ขีดเส้นใต้นั้นเป็นส่วนที่ได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

 

In the UK years in which February has twenty-nine days are know as Leap Years. This is because the extra day causes the dates to leap or jump over one day. Leap Years, which are technically known as bissextile years, occur every four years. Another Leap Year tradition is that a woman can ask a man to marry her. If he refuses he must buy her a new dress. This tradition is no longer found in the UK.

 

 

*** พบอาจารย์หวานได้ทุกวันที่  1 และ วันที่  16 ***

 

.........................................

Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป