"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
แม่อยากเล่า...ชีวิต 72 ปีที่ผ่านเลย ประพันธ์โดย ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศน


แม่อยากเล่า...ชีวิต 72 ปีที่ผ่านเลย
ประพันธ์โดย ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล

สำนักพิมพ์: บ้านเพลง

จัดจำหน่ายโดย: บริษัท บุ๊คไทม์ จำกัด
โทรศัพท์ 02 - 425 - 2621, 02 - 415 - 6507
www.booktime.co.th
  
เรื่องย่อ
หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวแม่อยากเล่า ตั้งแต่ช่วงชีวิตวัยเยาว์ การเดินทางไปจีน เส้นทางสายดนตรี ชีวิตที่ฝรั่งเศส การกลับมาเมืองไทย สู่อาชีพที่รัก และความฝัน รวมถึงบทเพลง13 บทเพลงโดยคุณดุษฎี พนมยงค์ ปิดท้ายด้วยลูกๆเขียนถึงคุณแม่ กับหนังสือเเม่อยากเล่า...ชีวิต 72 ปีที่ผ่านเลย

หนังสือเล่มนี้รายได้จากการจำหน่ายหนังสือนี้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ขอมอบให้กับ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์

Member
63 ศิษย์เก่า และ 20 บุคคลทั่วไป