"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
Long Live the King!


John:   The celebration of His Majesty’s 80th birthday is a really big event, isn’t it?Wirat:   It certainly is, John. All Thais are devoted to the royal family and want to celebrate in style!John:   Yeah…You know, when I first came here I couldn’t understand why the same music was played everywhere at eight in the morning and six in the evening!Wirat:   The national anthem? Don’t they play that in your country? I mean, the UK is a monarchy too, isn’t it?John:   Yes….but it’s not the same as here. “God Save the Queen” is only played in some theatres and at international events nowadays…Wirat: Queen Elizabeth II has four children like our king, doesn’t she? And Charles is            the Crown Prince….John:   Yes he is…but we don’t call him that….We call him the Prince of Wales.Wirat:   Prince of Wales? Why is that?John:   Oh it’s a traditional title…..Don’t ask me to explain!Wirat:   OK…Have you bought yourself a pink polo-shirt yet?John:   Hmmm…not yet…Wirat:   Why ever not, John?John:   Well…I’ve never worn anything pink in my life before!Wirat:   There has to be a first time for everything, John! Now this one looks to be your size….Why don’t you try it on before we go for lunch? John:   การเฉลิมฉลองวันเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น   งานที่ยิ่งใหญ่มากๆ เลยว่ามั้ย?                                          Wirat:   ใช่ใหญ่จริงๆ John  คนไทยเคารพรักพระบรมวงศานุวงศ์และต้องการที่จะเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่           John:   ใช่....... ตอนที่ผมมาที่นี่ใหม่ๆ  ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมจึงมีเพลงๆ หนึ่งเปิดไปทั่วทุกที่ตอน 8 โมงเช้าและ6 โมงเย็น            Wirat:   เพลงชาตินะหรือ? เค้าไม่เปิดกันที่ประเทศคุณหรือ?  ผมหมายถึงที่สหราชอาณาจักรก็มีกษัตริย์ด้วย ไม่ใช่หรือ?          John:   ใช่ ......แต่ก็ไม่ได้เหมือนกับที่นี่  ปัจจุบันเพลง God Save the Queen”  เปิดในโรงละครบางแห่งและ ตามงานระหว่างประเทศเท่านั้น.......                Wirat: สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  เอลิซาเบธ ที่ 2  มีพระโอรสและพระธิดาด้วยกัน 4 องค์เหมือนกับในหลวงของเรา ใช่มั้ย? และ เจ้าฟ้าชายชาร์ลก็เป็นมกุฏราชกุมาร.....        John:   ใช่........แต่เราก็ไม่ได้เรียกท่านอย่างนั้น.....เราเรียกท่านว่า เจ้าชายแห่งเวล์ล          Wirat:   เจ้าชายแห่งเวล์ล? ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ?                 John:   อ้อ  เพราะเป็นธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมา.....อย่าให้ผมต้องอธิบายเลย                    Wirat:   ก็ได้......แล้วคุณซื้อเสื้อเชิ้ตโปโลสีชมพูใส่แล้วหรือยังล่ะ?   John:   อืม........ยังเลย.......            Wirat:   ทำไมยังไม่ซื้ออีกล่ะ John?            John:   ก็......ชีวิตนี้ยังไม่เคยใส่อะไรที่เป็นสีชมพูมาก่อนเลย                     Wirat:   ต้องมีอะไรที่เป็นครั้งแรกสำหรับทุกอย่างนั่นแหละ John   ตัวนี้ดูแล้วน่าจะเป็นขนาดของคุณนะ..........ทำไมคุณถึงไม่ลองใส่ดู  ก่อนที่เราจะออกไปทานมื้อเที่ยงกันล่ะ?             Getting Started Which of the following words rhymes with live as in the title of this topic?คำที่ให้มาต่อไปนี้ตัวใดที่มีเสียงเหมือนกับ live  อย่างในชื่อของหัวข้อในเรื่องนี้ ?                       five   alive   sieve   give   eve   jive   thieve   hive   Culture NotesAll countries have a national anthem. The British national anthem is called “God Save the Queen” (or “God Save the King” when the monarch is a king). Here is the first verse:ทุกประเทศก็จะมี national anthem หรือเพลงชาติ  เพลงชาติของอังกฤษมีชื่อว่า“God Save the Queen” ((หรือ “God Save the King” เมื่อพระมหากษัตริย์เป็นพระราชา) แล้วนี่ก็เป็นบทแรก                      God save our gracious queen,Long live our noble queen,            God save the queen!            Send her victorious, happy and glorious.            Long to reign over us.            God save the queen! Try translating it into Thai, changing “queen” to “king”. Do you think this anthem has a good meaning for H.M. King Bhumipol too? Why? Which line do you like best? Why?ลองแปลเป็นภาษาไทย โดยเปลี่ยน “queen” เป็น “king”ดู  คุณคิดว่าเพลงนี้มีความหมายที่ดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชด้วยมั้ย? ทำไม? บรรทัดใดที่คุณชอบมากที่สุด ? และทำไมถึงชอบ?  Reading for MeaningUse your skill and understanding of the dialogue to answer the following questions. Read it again if you are not sure or if you get an answer wrong.จากบทสนทนาข้างต้น ลองตอบคำถามข้างล่างนี้  อ่านอีกครั้งหากคุณยังไม่แน่ใจหรือหากว่าคุณยังทำผิดอยู่  

  1. According to the dialogue, which, if any, of the following statements about Prince Charles is not true?


a)       He is one of Queen Elizabeth’s four childrenb)       He is not called the Crown Princec)       He is called the Prince of Wales 

  1. Why hasn’t John bought a pink polo-shirt?


a)       Because he is not a royalistb)       Because he can’t find his sizec)       Because he doesn’t like pink. Vocab-BuilderLet’s look briefly at two of the key words in the dialogue and their usages:ลองมาดูกันสักเล็กน้อย ถึงคำหลักทั้งสองคำในบทสนทนาและวิธีการใช้

  • monarch          n. พระมหากษัตริย์ Used to refer to both a king or queen 


ใช้เมื่อกล่าวถึงทั้ง พระราชาหรือพระราชินีe.g. King Bhumipol is the world’s longest reigning monarch.Someone who supports the royal family is a monarchist while a country which is headed by a monarch is a monarchyผู้ที่สนับสนุนราชวงศ์ก็จะเป็น a monarchist ขณะที่ประเทศที่มีประมุขเป็น monarch ก็คือ a monarchy  

  • majesty            n. พระเจ้าแผ่นดิน Used mostly when addressing or referring to a


monarch formally: e.g. His Majesty King Bhumipol.The plural form is “Their Majesties” while the adjective is majesticส่วนใหญ่จะใช้เมื่อกล่าวหรืออ้างถึงพระมหากษัตริย์อย่างเป็นทางการ เช่น  His Majesty King Bhumipol.รูปแบบของหพูจน์ก็คือ“Their Majesties”  และคำคุณศัพท์ก็คือ majestic Challenge!The dialogue refers to Queen Elizabeth II. As we saw some time ago in Everyday English, Roman numerals (I, II, III etc) are used rather than Arabic numerals (1, 2, 3) to refer to monarchs. The problem here is how do you say Queen Elizabeth II? Here are some choices: which one do you think is correct?ในบทสนทนาได้กล่าวถึง Queen Elizabeth II   แล้วเราก็ได้เห็นตัวเลขโรมันมาก่อนแล้วใน Everyday English (I, II, III เป็นต้น)  เมื่อกล่าวถึงกษัตริย์จะใช้ตัวเลขโรมันมากกว่าตัวเลขอราบิค (1,2,3) ปัญหาตรงนี้ก็คือ คุณจะออกเสียง Queen Elizabeth II  ว่าอย่างไร? ข้างล่างนี้ก็เป็นตัวเลือกบางตัว ตัวใดที่คุณคิดว่าถูกต้อง ?a)       Queen Elizabeth twob)       Queen Elizabeth secondc)       Queen Elizabeth the second Bonus!When Wirat asks John, “Have you bought yourself a pink polo-shirt yet?” John replies in the negative “Not yet.” If John replied in the positive, which of the following is the correct form?เมื่อวิรัตน์ถาม John, ว่า  “Have you bought yourself a pink polo-shirt yet?” John ก็ตอบปฏิเสธว่า“Not yet.”   ถ้าหากว่า John  ตอบรับ รูปแบบที่ให้มาต่อไปนี้ข้อใดที่เป็นรูปแบบที่ถูกต้อง? a)       Yes, I’ve ever bought one.b)       Yes, I’ve already bought one.c)       Yes, I’ve bought one yet.                                Over to You!This is a Word Chain, in which the last letter(s) of one word form the first letter(s) of the next. Can you break the chain into 12 separate words, all of which occur in the dialogue?ข้างล่างนี้เป็นโซ่คำซึ่ง ตัวอักษรตัวสุดท้าย(ตัวอักษรหนึ่งตัวหรือมากกว่าหนึ่งตัว) ของคำหนึ่งก็จะเป็นตัวอักษรตัวแรกของคำถัดไป คุณสามารถที่จะแยกโซ่คำข้างล่างนี้ออกเป็น 12 คำได้หรือไม่? คำทั้งหมดนี้มีอยู่ในบทสนทนาข้างต้น  ANTHEMUSICROWNATIONALLUNCHIMAJESTYLEIGHTIETHEATRESIZE Solutions Getting StartedThe only two words that are pronounced the same are sieve and give. (Remember that in “Long live the King!”, live is a verb….)   Of the remaining words, five, alive, jive     and hive all rhyme with each other, as do eve and thieve.มีแค่ 2 คำเท่านั้นที่ออกเสียงเหมือนกับ live  ก็คือ sieve และ  give. (ระลึกไว้ว่าใน “Long live the King!”, live    เป็นคำกริยา....)  ส่วนคำที่เหลือ คือกลุ่ม five, alive, jive  และ hive    ออกเสียงเหมือนกัน  และอีกกลุ่มคือ eve และ  thieve. ก็ออกเสียงเหมือนกัน           Challenge!            c) Queen Elizabeth the second However, the cruise ship which is named after Her Majesty, QE2, is referred to as “Q-E-two”. In Thailand the same rule applies: King Bhumipol is “King Rama the ninth”, but the names of roads, bridges etc. in Bangkok bearing the name of monarchs follow the same pattern as QE2, so that Rama IX is “Rama nine”. อย่างไรก็ตาม เรือสำราญที่มีชื่อตามพระราชินีคือ QE2   โดยออกเสียงว่า“Q-E-two”. นั่นเอง ในประเทศไทยก็มีการเรียกพระนามย่อในลักษณะเดียวกัน  คือ King Bhumipol   ก็จะเป็น“King Rama the ninth”, แต่ชื่อของถนน สะพาน ฯลฯ ที่อยู่ในกรุงเทพฯ ที่ตั้งชื่อตามพระนามของพระมหากษัตริย์  ซึ่งก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับ QE2,    ฉะนั้น Rama IX ก็คือ “Rama nine”.  Bonus!The correct answer is  b) Yes, I’ve already bought one. Not yet and already are opposite pairs. The form c) Yes I’ve bought one yet cannot exist as yet has to be used with the negative. The answer a) Yes, I’ve ever bought one is also impossible: many Thais use this incorrect construction to reply to an ever question e.g. the negative reply  to the question “Have you ever bought a present for yourself?” would use the word never but the positive reply does not use the word ever.    คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ b) Yes, I’ve already bought one. Not yet  และ already  เป็นคำคู่ที่ตรงกันข้ามกัน  รูปแบบข้อ c) Yes I’ve bought one yet  จะเป็นไปไม่ได้เพราะ yet ในที่นี้จะต้องใช้กับรูปปฏิเสธ  คำตอบข้อ a) Yes, I’ve ever bought one  ก็เป็นไปไม่ได้อีก คนไทยหลายคนใช้รูปแบบนี้ที่ไม่ถูกต้อง สำหรับตอบคำถามที่มีการใช้ ever  เช่น การตอบคำถามนี้  “Have you ever bought a present for yourself?”  ในรูปแบบปฏิเสธก็จะใช้คำว่า never  แต่คำตอบในรูปแบบตอบรับจะไม่ใช้คำว่า  ever.    Over to You!ANTHEM    MUSIC     CROWN     NATIONAL     ALL     LUNCH     HIM    MAJESTY      STYLE    EIGHTIETH     THEATRES     SIZE พบกับอาจารย์หวานได้ทุกวันที่ 1 และ 16 

Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป