"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
Feel Free…


Mr. Dean:       Haven’t you finished that report yet, Miss Hall?         

Rebecca:        Er, not quite, Mr. Dean.

Mr. Dean:       Well please make sure it is on my desk by noon. I need it for a meeting at one o’clock.

Rebecca:        Yes, Mr. Dean.

Mr. Dean returns to his own office

Rebecca:        That man really makes my blood boil!

Suzanne:        Calm down, Rebecca!

Rebecca:        He is trying to get blood out of a stone…I’m doing the best I can!

Suzanne:        I’m sure he knows that really.

Rebecca:        I mean, I’m only flesh and blood…not a robot!

Mr. Dean steps back into the room

Mr. Dean:       Oh and Miss Hall?

Rebecca:        Yes, Mr. Dean?

Mr. Dean:       Feel free to leave early this afternoon….I know you’ve been working very hard recently.

Rebecca:        Oh!...Thank you…thank you very much!

Mr. Dean returns to his office again

Suzanne:        See? What did I tell you? He’s not such a slave-driver after all!

Rebecca:        Hmmm!  Apparently not!

 

 

Mr. Dean:       คุณยังทำรายงานนั้นไม่เสร็จใช่ไหม Miss Hall?            

Rebecca:        เอ้อ ยังเลยค่ะ Mr. Dean.                    

Mr. Dean:       ถ้าอย่างนั้น  ก็ให้แน่ใจนะว่ามันจะวางอยู่บนโต๊ะผมก่อนเที่ยง  เพราะผมจะต้องใช้มันในการประชุมบ่ายโมง 

Rebecca:        ได้ค่ะ  Mr. Dean.                    

Mr. Dean กลับไปที่ห้องทำงานของเขา 

Rebecca:        ผู้ชายคนนี้ทำให้ฉันโกรธมากจริงๆ เลย      

Suzanne:        ใจเย็นๆ    Rebecca!                      

Rebecca:      เค้าพยายามที่จะรีดเลือดจากหินให้ได้.....ฉันพยายามทำดีที่สุดแล้วนะ           

Suzanne:        ฉันเชื่อว่าเค้ารู้แล้วล่ะ                  

Rebecca:        ฉันก็แค่คนที่มีเลือดมีเนื้อ....ไม่ใช่หุ่นยนต์

Mr. Dean กลับเข้ามาในห้องอีก

Mr. Dean:       โอ้ คุณ Miss Hall?             

Rebecca:        ค่ะ Mr. Dean?              

Mr. Dean:       บ่ายนี้คุณกลับบ้านเร็วได้นะ.....ฉันรู้ว่าช่วงนี้เธอทำงานหนักมาก            

Rebecca:        โอ้...ขอบคุณ....ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ               

Mr. Dean กลับไปที่ห้องทำงานของเขาอีกครั้ง  

Suzanne:        เห็นมั้ย? ฉันเคยบอกเธอแล้วไง? เค้านะไม่ใช่คนที่ใช้งานอย่างทาสซักหน่อยเลย      Rebecca: อืม ดูเหมือนว่าจะไม่นะ                            

 

Getting Started

How many other words of one syllable starting with F and including EE, like “feel” and “free”, can you think of in one minute? Target: 6 words or more

มีคำอื่นๆอีกกี่คำที่มีหนึ่งพยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว F  และมีตัว EE  รวมอยู่ด้วยเหมือนอย่าง  “feel” และ “free”  ที่คุณสามารถนึกออกได้ภายใน 1 นาที? เป้าหมาย 6 คำขึ้นไป

 

Reading for Meaning

Use you are skill and understanding of the dialogue to answer the following questions. Read it again if you are not sure or get an answer wrong.

จากบทสนทนาข้างต้น ลองตอบคำถามข้างล่างนี้  อ่านอีกครั้งหากคุณยังไม่แน่ใจหรือหากว่าคุณยังทำผิดอยู่ 

 

1.      Which of the following words best describes Mr. Dean:

a)      a slave-driver     b) reasonable     c) a robot

 

2.      It is likely that Mr. Dean is Rebecca’s:

a)      co-worker     b) colleague     c) supervisor

 

3.      Which word or phrase could you substitute in the dialogue for recently?

a)      today     b) over the past weeks     c) always

 

Vocab-Builder

There are 3 phrases in the dialogue which use the word blood: let’s look at them all in a bit more detail!

มีสำนวนอยู่ 3 สำนวนในบทสนทนาข้างต้นที่ใช้คำว่า blood:   เรามาดูรายละเอียดของคำเหล่านี้กัน

  • to make one’s blood boil

If something “makes your blood boil” it makes you angry or annoyed. In the dialogue, Mr. Dean “makes Rebecca’s blood boil” because she feels he always expects too much of her.

ถ้าหากว่ามีบางอย่าง  “makes your blood boil”  ก็คือมันทำให้คุณโกรธหรือรำคาญ ในบทสนทนา  Mr. Dean “makes Rebecca’s blood boil”     ก็เพราะว่าเธอรู้สึกว่าเค้ามักจะคาดหวังจากเธอมากเกินไป  

  • to (try to) get blood out of stone

Can you get blood out of a stone? No, it is not possible, however hard you try! So this phrase means to expect the impossible. Rebecca feels that she is working as hard as she can but Mr. Dean does not appreciate that.

คุณสามารถที่จะเอาเลือดออกมาจากก้อนหินได้หรือไม่? แน่นอนไม่ได้ มันเป็นไปไม่ได้เลย ถึงแม้ว่าคุณจะพยายามมากเพียงไรก็ตาม  ฉะนั้น สำนวนนี้จึงหมายถึง การคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้   Rebecca   รู้สึกว่าตัวเธอได้ทำงานหนักที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้แล้ว แต่  Mr. Dean ก็ไม่ได้มองเห็นเลยว่าเธอได้ทำงานหนักมากแล้ว   

 

  • to be (only) flesh and blood

Poor Rebecca! She feels that Mr. Dean expects her to keep going as if she was a robot when in fact she is “only flesh and blood”, in other words, a human being. This phrase is usually used in contrast to a machine, robot etc to indicate that humans have their limitations.

Rebecca!  ผู้น่าสงสาร  เธอรู้สึกว่ Mr. Dean   คาดหวังที่จะให้เธอทำงานหนักต่อไปไม่รู้จบเหมือนเธอเป็นหุ่นยนต์ ในเมื่อความจริงเธอก็เป็นแค่  “only flesh and blood”,    หรือในอีกความหมายหนึ่งก็คือ  เป็นแค่มนุษย์นั่นเอง สำนวนนี้ปกติใช้เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างในทางตรงข้ามกับเครื่องจักร หุ่นยนต์ เป็นต้น  เพื่อที่จะบอกว่ามนุษย์นั้นย่อมจะมีขีดจำกัดนั่นเอง     

 

Challenge!

What “makes your blood boil”? It could be a social issue, something in your personal life, a certain person etc. Try to explain why it makes you feel this way…and share your ideas with the webmaster if you like!

อะไรที่ทำให้คุณเดือด หรือ  “makes your blood boil” ได้บ้าง?  อาจจะเป็นเรื่องทางสังคม,บางอย่างในชีวิตส่วนตัวของคุณเอง  ใครคนใดคนหนึ่ง  เป็นต้น  ลองอธิบายว่าทำไมจึงทำให้คุณรู้สึกแบบนี้....และอาจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเว็บมาสเตอร์ดูก็ได้

 

Phrase in Focus: Feel free

Towards the end of the dialogue, Mr. Dean tells Rebecca to “feel free to leave early this afternoon.” The phrase feel free can be used in both spoken and written English to indicate the granting of permission to do so something.

ในช่วงตอนจบของบทสนทนา  Mr. Dean บอก  Rebecca ว่า “feel free to leave early this afternoon.”    สำนวน feel free   ใช้ได้ทั้งในการพูดและการเขียนในภาษาอังกฤษ  เพื่อบ่งบอกว่าเป็นการอนุญาตให้ทำบางสิ่งบางอย่างได้

 

It is quite formal and can be used in 2 ways:

มันค่อนข้างที่จะเป็นทางการและสามารถใช้ได้ 2 แบบ คือ

 

  • a statement followed by to + verbal phrase

ใช้ในลักษณะเป็นคำบอกเล่า แล้วตามด้วย to + verbal phrase 

 

  • in response to a question.

ใช้ในการตอบคำถาม

 

Look at the following mini-dialogues for more examples of this useful phrase. 

ดูบทสนทนาสั้นๆ ข้างล่างนี้ สำหรับเป็นตัวอย่างของการใช้สำนวนที่เป็นประโยชน์นี้ 

 

            Ruth:   Feel free to help yourself to some cake!

            Sally:   Thanks, Ruth! It looks delicious!

 

Or the opposite way round, with the request coming first:

หรือในทางกลับกัน  ที่เริ่มต้นด้วยการขอร้องก่อน

 

            Sally:   May I help myself to some cake, Ruth? It looks delicious!

            Ruth:   Feel free!

 

Bonus!

Can you think of a more informal equivalent of feel free?

คุณสามารถนึกถึงคำที่ไม่เป็นทางการ ที่มีความหมายเหมือนกับ feel free ได้บ้างหรือไม่?

 

Over to You!

The following sentences all include the word free: can you replace it with another word and keep the meaning the same? If you need some help, look in the Word Box, but try by yourself first!

ประโยคที่ให้มาข้างล่างทั้งหมดนี้มีคำว่า free: รวมอยู่ด้วย  คุณสามารถที่จะหาคำอื่นๆ มาแทนคำนี้ได้หรือไม่ โดยยังคงให้มีความหมายเหมือนเดิม? ถ้าหากว่าคุณต้องการตัวช่วย ให้ดูที่กล่องคำ แต่ลองทำด้วยตัวคุณเองก่อนน่าจะดีกว่า

 

1.      I was given two free tickets for the concert.

2.      Mr. Phelps is free to see you at two o’clock.

3.      I wish I could free that bird from its cage, poor thing!

4.      Is the bathroom free?

5.      You are free to leave now.

6.      There is free access to the library and museum for wheelchairs.

 

Word Box

vacant    unrestricted    complimentary   available    release    permitted   

 

 

Solutions

 

Getting Started

Ajarn Waan thought of the following words: check the meaning of any you don’t know in a dictionary and let the webmaster know if you think of any others!

อาจารย์หวานนึกคำดังต่อไปนี้ได้  ดูความหมายของคำที่คุณยังไม่รู้จากพจนานุกรม และแจ้งให้ทางเว็บมาสเตอร์ทราบด้วยถ้าหากคุณนึกคำอื่นได้อีก

 

fee   flee   fleet   feet   feed   freed   fleece   freeze

    

NB       “Freer” has two syllables and so is not included in the list.

“Freer”  มีสองพยางค์ ฉะนั้นจึงไม่นับรวมเข้าไปในรายชื่อนี้

 

Bonus!

A more informal equivalent of feel free is go ahead.

คำที่ไม่เป็นทางการ ที่ความหมายเหมือนกันกับ feel free   ก็คือ  go ahead. 

 

Over to You!

1.      I was given two complimentary tickets for the concert.

2.      Mr. Phelps is available to see you at two o’clock.

3.      I wish I could release that bird from its cage, poor thing!

4.      Is the bathroom vacant?

5.      You are permitted to leave now.

6.      There is unrestricted access to the library and museum for wheelchairs.

 

 

*****  พบกับอาจารย์หวานได้ที่นี่ ทุก ต้นเดือน และ กลางเดือน *****

Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป