"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
Battle of the Bulge


 

 

Ruth:

Have a good time over Christmas and the New Year, Janet?

Janet:  

Great, thanks….But I’ve put on such a lot of weight with all that food!

Ruth:

You don’t look any different…

Janet:

It’s all here….on my tummy!

Ruth:

The battle of the bulge, eh?

Janet:

Right! By the way, how are the children?

Ruth:

Fine…although Steven had a stomach ache on New Year’s Eve.

Janet:

Did your mother-in-law come to stay?

Ruth:

Yes…Always bellyaching about something as usual.

Janet:

My parents are exactly the same!

 

 

Ruth:

คริตสมาสและปีใหม่ที่ผ่านมาสนุกดีมั้ย  Janet?

Janet:  

สุดยอดเลย ขอบใจมาก.......แต่ก็เพราะอาหารและขนมนมเนยมากมายนี่ซีทำให้น้ำหนักตัวฉันเพิ่มเยอะเลย

Ruth:

แต่เธอก็ยังดูเหมือนเดิมนะ.....         

Janet:  

มันอยู่ที่นี่ทั้งหมดนั่นแหละ.....ที่หน้าท้องนี่ไง                   

Ruth:

ต้องต่อสู้กับส่วนที่มันเกินออกมาใช่ไหม?

Janet:  

ใช่แล้ว  ว่าแต่ว่า เด็กๆ เป็นไงบ้างล่ะ?                           

Ruth:

ก็สบายดี....ถึงแม้ว่า  Steven จะปวดท้องก่อนวันปีใหม่ก็เถอะ                    

Janet:  

แล้วแม่สามีของเธอได้มาพักกับเธอหรือเปล่าล่ะ

Ruth:

มาจ้ะ......เธอก็มักจะบ่นโน่นบ่นนี่ตามเคยนั่นแหละ               


Getting Started

 

How many words can you make by removing the first letter from the word battle and replacing it with another consonant or consonant cluster? Target: 5 words

ถ้าหากคุณเอาตัวอักษรตัวแรกในคำว่า battle   ออกไป แล้วแทนที่ด้วยพยัญชนะหนึ่งตัวหรือมากกว่า คุณสามารถที่จะทำเป็นคำใหม่ได้กี่คำ?   เป้าหมายคือ 5 คำ  


Vocab-Builder

 

Go back to the dialogue and see if you can find three words that all mean “ท้อง”. Found them? Right: stomach, tummy and belly. Tummy (or tum) is baby language for stomach, a difficult word for small children. Of these three words, stomach is the most formal word; tummy is polite slang; and belly is less polite. However, the three words are not completely interchangeable in some combinations:

 

ลองกลับไปที่บทสนทนาข้างต้นและดูว่าคุณสามารถหาคำสามตำที่ล้วนมีความหมายว่า ท้อง ได้ไหม   พบแล้วใช่มั้ย? ใช่แล้ว stomach, tummy  และ belly. Tummy  (หรือ  tum  ) เป็นภาษาสำหรับเด็กที่หมายถึง stomach  ซึ่งเป็นคำที่ยากสำหรับเด็กเล็กๆ   ทั้งสามคำนี้  stomach  เป็นคำที่เป็นทางการมากที่สุด   tummy  เป็นคำแสลงที่สุภาพ  และ belly  ก็จะสุภาพน้อยกว่า  อย่างไรก็ตามทั้งสามคำนี้ไม่สามารถใช้แทนกันได้อย่างสมบูรณ์ในบางกรณีเมื่อใช้ร่วมกับคำอื่นๆ

 

stomach

tummy

belly

 

Meaning

ache

Ÿ

Ÿ

Ÿ

ปวดท้อง

button

 

Ÿ

Ÿ

สะดือ

dancer

 

 

Ÿ

ระบำหน้าท้อง

laugh

 

 

Ÿ

หัวเราะจนท้องคัดท้องแข็ง

landing

 

 

Ÿ

การลงสู่พื้นดินของเครื่องบินที่ล้อไม่กาง

flop

 

 

Ÿ

การกระโดดลงน้ำโดยเอาพุงลงก่อน

 

Look back at the dialogue again: when Ruth says that her mother-in-law is “always bellyaching about something”, does she mean that she always has stomach ache? Or something else? Actually, to bellyache is slang for to complain noisily. Look at the following examples of this expression in use:

 

กลับไปดูที่บทสนทนาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ Ruth พูดว่า แม่ยายของเธอนั้น “always bellyaching about something”  เธอหมายความว่าแม่สามีของเธอนั้นมักจะมีการปวดท้องบ่อยๆ อย่างนั้นหรือเปล่า?  หรือว่าเป็นสิ่งอื่นใด? อันที่จริง  to bellyache  เป็นคำแสลงของ  to complain noisily. ดูตัวอย่างการใช้ข้างล่างนี้  
 

 • Stop bellyaching about having fruit for desert! It’s much healthier than pudding!

 

 • I don’t watch the news anymore. All those politicians bellyaching about one thing or another….It makes me mad!

 

There is another slang word which you may come across sometime: bellyful. To have a bellyful of something means to have more than enough of something (unpleasant).

 

ยังมีคำแสลงอีกคำหนึ่งซึ่งคุณอาจจะพบได้ในบางครั้งคือ bellyful. To have a bellyful of something   หมายถึง to have more than enough of something   (ไม่รื่นรมณ์) คือมากจนเกินพอดี

Again, look at the examples:

มาดูตัวอย่างกันอีกครั้ง

 

 • I’ve had a bellyful of Mrs. Brown and her stupid cats.
 • I’ve just about had a bellyful of health problems recently. I can’t take anymore.

 

Bonus!

 

There is another more formal word that means the same as tummy button or belly button: do you know what it is?

 

ยังมีอีกคำหนึ่งที่เป็นทางการมากกว่า  แล้วความหมายก็เหมือนกับ tummy button  หรือ belly button: คุณทราบหรือเปล่าว่ามันคืออะไร?  

 

Pronunciation Clinic

 

There are a few problematic words in the dialogue as far as pronunciation is concerned so let’s take a look at them:

 

ในบทสนทนา มีสองสามคำที่มีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการออกเสียง ฉะนั้นเรามาดูตัวเหล่านี้กัน                       

 

 • bulge:               bu pronounced as in but; soft g as in change
                          
  bu ออกเสียงเหมือนกับ but;  g ออกเสียงเบาๆ ว่า เจอะ เหมือนกับ change  
 • ache:                pronounced to rhyme with cake   ออกเสียงเหมือนกับ cake
 • stomach:           final syllable pronounced to rhyme with luck, duck           
                          
  พยางค์สุดท้ายออกเสียงเหมือนกับ luck, duck

Refresher

 

Ruth’s mother-in-law came to stay over Christmas and New Year. Some time ago in Everyday English we looked at the group of words using the suffix –in-law: can you remember the meaning of this suffix and to which words it can be added?

 

แม่สามีของ Ruth มาพักอยู่ด้วยในช่วงคริตสมาสและปีใหม่  เมื่อก่อนหน้านี้ใน Everyday English เราได้เคยมาดูถึงกลุ่มของคำที่ใช้ ตัวตามหลัง  –in-law มาแล้ว คุณสามารถจดจำความหมายของตัวตามหลังและตัวใดบ้างที่สามารถที่จะใช้ใส่เข้าไปได้บ้าง?

 

Did You Know?

 

The Battle of the Bulge is actually the name of a battle in World War II when the German army managed to penetrate deep into the Allied Forces’ frontline, creating a “bulge”. The term is now used jokingly about somebody trying to lose weight, especially on their tummy!

 

ที่จริงแล้ว The Battle of the Bulge เป็นชื่อของการต่อสู้ในสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อกองทัพเยอรมันได้บุกเข้ามาโจมตีลึกเข้าไปถึงแนวร่วมกลุ่มพันธมิตร  ทำให้เกิดเป็นแนวยื่นล้ำเข้าไปเป็น  “bulge”  คำๆ นี้ ตอนนี้ใช้เป็นการพูดตลกเกี่ยวกับคนที่พยายามจะลดน้ำหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้าท้องของพวกเธอ

 

Over to You!

 

Can you find the words or phrases in the dialogue that have the same meaning as the following words and phrases?

 

คุณสามารถหาคำหรือสำนวนในบทสนทนาที่มีความหมายเหมือนกันกับคำหรือสำนวนที่ให้มาข้างล่างนี้บ้างมั้ย?

 1. fun                                7.  but
 2. visit                               8.  identical 
 3. complaining                   9.  OK
 4. the Winter holidays        10. wonderful
 5. 31 December                 11. husband’s mother
 6. this and that                  12.  normal 
    

Solutions

 

Getting Started.


Ajarn Waan thought of the following words: check the meaning of any words you don’t know in a dictionary!
อาจารย์หวานนึกคำดังต่อไปนี้ได้  เช็คดูความหมายของคำที่คุณยังไม่ทราบจากพจนาณุกรมดู

 

            cattle   prattle   rattle   tattle   wattle

 

Bonus!

 

Navel  is the more formal word for belly button.

 Navel  เป็นคำที่เป็นทางการของ  belly button.

 

Refresher

 

The suffix in-law indicates a relation through marriage. Its use is restricted to the following combinations:

 

ตัวตามหลัง in-law นั้น จะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน มันสามารถใช้กับตัวร่วมที่ให้มาเหล่านี้ได้

 

mother-in-law   father-in-law  daughter-in-law   son-in-law   brother-in-law   sister-in-law

 

Over to You!

 1. good time                                  7.  although
 2. come to stay                             8.  exactly the same
 3. bellyaching                                9.  fine
 4. Christmas and the New Year       10. great
 5. New Year’s Eve                         11. mother-in-law
 6. something                                 12.  usual
*****    พบกับอาจารย์หวานได้ทุกวันที่ 1 และ 16 ค่ะ          *****
Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป