"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ขอเชิญบริจาคเพื่อทุนการศึกษา "พิเศษเมื่อบริจาค 12,000 ขึ้นไป"
 เมื่อเอ่ยชื่อ ‘นายผี’ หรือ อัศนี พลจันทร เชื่อว่าคนจำนวนไม่น้อย รู้จักชื่อนี้ในฐานะที่เขาเป็นผู้แต่งเพลง ‘คิดถึงบ้าน’ หรือ ‘เดือนเพ็ญแต่อาจมีคนไม่มากนัก ที่จะรู้ว่านายผีเป็นนักหนังสือพิมพ์ นักเขียน กวี และนักวิจารณ์วรรณกรรม ซึ่งผลิตงานเขียนจำนวนมหาศาล ครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดทฤษฎีการปฏิวัติ กาพย์กลอน เรื่องสั้น บทความวิจารณ์วรรณคดี ไปจนถึงตำราทำกับข้าว และอาจมีน้อยยิ่งกว่า ที่จะทราบว่านายผี เคยมีอาชีพเป็นอัยการ เป็นบัณฑิตรุ่นแรกๆ ของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง


ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบุญเพื่อการศึกษา บริจาคเงินเข้ากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป รับของที่ระลึกเป็นหนังสือชุด boxset นายผี 20 เล่ม

ร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ **ใบเสร็จสามารถหักลดหย่อนภาษีได้สองเท่าค่ะ**

สอบถามข้อมูลเพื่มเติมได้ที่ 086-5425791,02-613-3777
Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป