"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ จำหน่ายสินค้าลดราคา 30 - 50 %


 สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ จำหน่ายสินค้าลดราคา 30 - 50 %จำหน่ายที่...สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ตึกอเนกประสงค์ 1 ชั้น 2

เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00160-86-1

โทร.02-613-3775สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ จำหน่ายสินค้าลดราคา 30 - 50 %

สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สนง.รังสิต) 

ที่อยู่ : 99 ตึก โดมบริหาร ชั้น 1 ห้อง113 ถ. พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์: 02 564 4440 ต่อ 1593
Member
164 ศิษย์เก่า และ 49 บุคคลทั่วไป