"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญ


ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ชิงรางวัลพร้อมเกียรติบัตร- รางวัลชนะเลิศประเภทแบบตราสัญลักษณ์  1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท
- รางวัลชนะเลิศประเภทคำขวัญ 1 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2563>>> รายละเอียดการประกวดฯ>>>
ดาวน์โหลดใบสมัครMember
169 ศิษย์เก่า และ 49 บุคคลทั่วไป