"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
88 ปี 2475 88 บาท เพื่อการบูรณะ อนุสรณ์สถาน ปรีดี พนมยงค์


 ในวาระ 88 ปี การเปลี่ยนแปลง
การปกครอง 24 มิถุนายน 2475

#แอดมิน ขอเชิญชวนทุกท่าน

ร่วมบริจาคเงินเพื่อการบูรณ

อนุสรณ์สถาน ปรีดี พนมยงค์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดทำขึ้น

ในบริเวณที่เคยเป็นบ้านเกิดของอาจารย์ปรีดีฯ

.

เมื่อบริจาคเงินตั้งแต่ 88 บาทขึ้นไป

รับฟรี! #หกทศวรรษประชาธิปไตย

พร้อมลายเซ็น ส. ศิวรักษ์ และ

#ปฏิทิน2563_ฉลองรัฐธรรมนูญ

ที่เล่าเรื่องราวของวัตถุและสถานที่

แห่งความทรงจำของมรดกคณะราษฎร

(มูลค่ารวมทั้งสิ้น 190 บาท)

.

มีจำกัดเพียง 88 ชุดเท่านั้น

โดยโอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 091-0-24905-1

แล้วแจ้งรายละเอียด

เพื่อรับใบเสร็จและของที่ระลึก

ได้ทาง https://bit.ly/35r4Pd0

.

ตั้งแต่บัดนี้ - 27 มิถุนายนนี้เท่านั้น

(หรือเมื่อครบจำนวน 88 ชุด)

.

ติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้จาก

120 ปีชาตกาล ปรีดี พนมยงค์

  

Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป