"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ธรรมศาสตร์ช่วยผมเติมเต็มความใฝ่ฝัน


 #ธรรมศาสตร์ช่วยผมเติมเต็มความใฝ่ฝัน

สวัสดีครับ ผมนายธาราธร นิลจรัสวณิช ชื่อเล่น เจมส์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) รหัสนักศึกษา 5905680848 นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการครับ


#ความตั้งใจที่อยากเรียนมหาวิทยาลัยตั้งแต่ครั้งเป็นนักเรียน


ขณะที่ผมศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ผมศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดสมุทรปราการ ชื่อโรงเรียนสมุทรปราการ ผมก็เหมือนเด็กมัธยมส่วนใหญ่ที่กำลังตัดสินใจว่าจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ไหนดี แต่เนื่องจากการที่ผมชอบติดตามข่าวสาร ติดตามประวัติศาสตร์การเมืองมาในหลากหลายยุค ตลอดจนชอบทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด ผมจึงตั้งใจเข้าศึกษาในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมสนใจเรียนคณะนี้เพราะผมสนใจในการศึกษามนุษย์ในบริบทต่างๆและเป็นศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงานร่วมกับมนุษย์ที่มีความหลากหลายในสังคม และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นจุดเริ่มต้นด้านการศึกษาสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทย ตลอดจนอยู่คู่การเมืองไทยมาทุกยุคทุกสมัย จึงทำให้ผมมีความตั้งใจสอบเข้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ผมจึงตั้งมั่นตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อสอบในรอบรับตรง ผมตัดสินใจสมัครที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพียงแห่งเดียว ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการสอบตรงอย่างสุดความสามารถ จนสามารถฝ่าฟันผู้สมัครสอบหลักหลายพันคนจนมาเป็น 1 ใน 120 ของนักศึกษาในรอบรับตรงของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีการศึกษา 2559 ได้สำเร็จ เป็นเรื่องที่ภาคภูมิใจที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิตของผม


#ต้องประหยัดและหารายได้เสริม


เมื่อครั้งที่ผมเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ที่บ้านจัดว่าเป็นครอบครัวชนชั้นกลางที่ต้องหาเช้ากินค่ำอยู่อาศัยกัน 3 คน มีผม คุณพ่อ และคุณย่า คุณพ่อเป็นเสาหลักในการหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว ช่วงเรียนมัธยมต้นไม่ค่อยมีค่าใช้จ่ายเพราะมีนโยบายเรียนฟรี ประกอบกับที่โรงเรียนมีการให้ทุนการศึกษาบ้าง เลยทำให้สภาพคล่องของผมพอไปได้แม้ไม่ถึงกับคล่องตัว แต่เมื่อที่ผมขึ้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 โรงเรียนเปลี่ยนนโยบายใหม่ มีการจัดเก็บค่าเทอมตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆและเป็นช่วงที่ผมต้องสอบวัดผลการศึกษาต่างๆ ทั้ง GAT PAT หรือการสอบตรง ซึ่งทุกอย่างล้วนมีค่าใช้จ่าย ช่วงนั้นจึงเป็นช่วงที่ต้องจัดระเบียบค่าใช้จ่ายครั้งใหญ่ บางครั้งต้องผ่อนผันค่าเทอม หรือเลือกเดินทางไปเรียนด้วยรถเมล์ฟรีในสมัยนั้น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งหางานพิเศษทำ เช่น งานทำบัญชี เช็คสต๊อกสินค้า งานพิธีกร และเป็นเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้สามารถฝ่าฟันจนจบมัธยมศึกษาให้ได้ และหาเงินก้อนแรก เพื่อไว้เตรียมจ่ายค่าเทอมที่มหาวิทยาลัยด้วย


ผมฝันว่าเมื่อได้เข้ามหาวิทยาลัย ผมอยากทำทุกอย่าง อยากรู้ อยากลอง อยากหาประสบการณ์ อยากทำกิจกรรมเพื่อสังคม ได้ออกค่าย ได้เจอเพื่อนใหม่ๆ ตลอดจนได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อผม และสังคมส่วนรวม


#กองทุนทำบุญวันเกิดฯช่วยผมเติมเต็มความฝัน


เมื่อคิดย้อนไปถึงตอนเข้าปี 1 ใหม่ๆ ถ้าผมไม่ได้รับทุนจากกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ผมคงต้องใช้เวลากับการหารายได้เพื่อเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้จงได้ เนื่องจากเป็นความฝันที่ผมตั้งใจไว้เป็นอันดับต้นๆในชีวิต แต่สิ่งที่ผมจะรู้สึกเสียดายที่สุด คือคงจะไม่ได้ทำตามฝันที่ผมวาดฝันไว้ เพราะหมดเวลาไปกับการเรียนและทำงานหารายได้


การได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ เปรียบเสมือนเป็นการต่อเติมสิ่งที่ตั้งใจ มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและสิ่งที่ใฝ่ฝันได้อย่างเต็มที่


ตลอดทั้ง 4 ปีที่ผ่านมา ผมได้ทำกิจกรรม ได้ร่วมผลักดันประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสังคมไว้อย่างมากมาย มีสิ่งที่ผมมีความภาคภูมิใจที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือการได้รับโล่รางวัล “นักกิจกรรมดีเด่น และสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 ประเภทบุคคล” ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์จากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ นับเป็นความภูมิใจของชีวิตอีกครั้งในฐานะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ผมคิดว่า การศึกษาเป็นโอกาสที่สำคัญที่สุดในชีวิตเพราะการศึกษาเป็นการพัฒนาคนโดยตรง การที่คนๆหนึ่งมีการพัฒนาและเติบโต ทั้งในแง่บวกหรือลบก็ตาม ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งสิ้น ดังนั้น การพัฒนาคนที่ดีที่สุด คือการให้โอกาสทางการศึกษา


#ความตั้งใจหลังพ้นรั้วมหาวิทยาลัย


ผมมีความตั้งใจในการทำงานด้านงานพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากการพัฒนาประเทศที่ดี ควรมีการพัฒนาเริ่มต้นจากระดับท้องถิ่นหรือจากล่างขึ้นบน ความตั้งใจนี้มาจากการที่ผมได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากการที่ผมได้เรียนวิชาของสาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบกับการที่ผมได้เคยทำงานกับชุมชนในหลายชุมชน จึงได้เห็นบริบทที่น่าสนใจ จุดแข็งของชุมชนที่สามารถพัฒนาและต่อยอดได้ เป็นการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจ ให้ชุมชนได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจสิ่งที่เป็นไปในสังคม ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนMember
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป