"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
จากผู้รับมาเป็นผู้ให้


 ใครจะเชื่อว่า เมื่อปี 2554 เด็กนักเรียนยากจนคนหนึ่งจากอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีฝ่าฟันสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โดยไม่รู้ชะตาวันข้างหน้าว่าจะมีเงินชำระค่าเล่าเรียนหรือไม่? และจะอยู่อย่างไรในมหาวิทยาลัยอีกตั้ง 4 ปี แต่ด้วยความมานะ ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษาจากกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ทำให้เขามีวันนี้  และนี่เป็นข้อเขียนจากน้องไผ่ถึงกรรมการกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 ครัับสวัสดีครับ ผมชื่อนายวีรวัฒน์ แข่งขัน ชื่อเล่น ไผ่

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 (GPA 3.78)ขณะนี้ประกอบอาชีพเป็น ครูผู้สอนหลักสูตร IEP (Intensive English Program) ของ บริษัท ผลิตปัญญา จำกัด

Hello, everyone! My name’s Weerawat Khaengkhan, but you can call me ‘Pai’. I graduated with a bachelor’s degree from Thammasat University in faculty of Liberal Arts, majoring in linguistics and minoring in English, 1st Class Honors (GPA 3.78). I’m currently working as an IEP teacher (Intensive English Program) of Make A Wit Co., Ltd.ก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ที่ได้เมตตามอบทุนการศึกษาให้กับผม ทำให้ผมได้มีโอกาสศึกษาและอาศัยอยู่ในสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้อย่างราบรื่น และยังได้เรียนกับคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการภาษาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ทำให้ทุกๆวันที่ไปเรียนเป็นวันที่มีความรู้สึกขอบคุณเกิดขึ้นในใจเสมอ และทำให้เกิดความตระหนักว่าเราจะต้องตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่และทำทุกวันให้ดีที่สุด จนเมื่อจบการศึกษาแล้ว ผมก็มีโอกาสได้ทำงานกับ บริษัท ผลิตปัญญา จำกัด ซึ่งเป็นการทำงานที่เรียกได้ว่า ได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนรู้ฝึกฝนมาอย่างเต็มที่ ทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างมาก

First of all, I’d like to express my gratitude towards the selection committee of ‘The Birthday Merit-Making Fund’ of Thammasat University for giving me the scholarship which enabled me to study and live in this particular institution untroubledly. Plus, I still had the opportunity to study with faculty of teachers who has ‘the national renown’, especially those in Linguistics and English fields making each day at the university ‘a day of gratitude’ reinforcing my head and heart to do the best in every single day. And after graduation, I decided to work with Make A Wit Co., Ltd. and it was the right decision to work here because I could fully apply what I learned from the university to this job position leading to tremendous success in my career.

ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของกองทุนฯและมหาวิทยาลัยอันเป็นที่รักนี้ ผมจึงได้บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท สบทบกับกองทุนกลาง และสัญญาว่าในอนาคตก็จะบริจาคอีกและจะชวนเพื่อนๆมาช่วยกันบริจาค เพื่อให้มีกองทุนทางการศึกษาดีๆแบบนี้อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สืบไป

📷📷In return to the grace of this fund and my beloved university, I, therefore, donated 10,000 baht to the common fund. I promise to do it again in the future and will invite my friends to help donate as well so that this educational fund can firmly be with Thammasat University forever.

 
Member
151 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป