"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เชิญชวนศิษย์เก่ามธ.ทุกรุ่นทุกคณะดาวน์โหลด Application ULink


 เชิญชวนศิษย์เก่ามธ.ทุกรุ่นทุกคณะดาวน์โหลด Application ULink เพื่อจะเป็นที่พบเจอเพื่อนที่เรียนปีเดียวกันร่วมสาขา , ร่วมคณะ และเพื่อนรุ่นเดียวกันต่างคณะ

#เพื่อเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป


ULink จะเป็นเสมือนหนังสือรุ่น Digital. ทุกคนอัพเดทที่อยู่ที่ติดต่อปัจจุบันของตัวเองได้ เพื่อเพื่อนๆจะได้หาเราเจอ จำหน้าเราได้ULink จะช่วยให้หาเพื่อนเราเจอ แม้จบแล้วห่างหายกันไปไม่เจอกันเลย ได้แต่คิดถึงกัน


ULink สามารถแชทคุยกันเป็นส่วนตัวรายบุคคลได้เหมือน Line


ULink คือเครื่องมือเชื่อมโยงศิษย์เก่ามธ.ให้หายคิดถึงกัน

#เอกสิทธิ์เฉพาะศิษย์เก่าธรรมศาสตร์เท่านั้นครับ

ลิงค์ Download เลยครับ https://www.ulinkconnect.com/download


ติดขัดประการใด สอบถามได้ที่ Email:turelations@ulinkconnect.com
Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป