"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
Nominee


Koji:     I’m bored with Thai politics at the moment, aren’t you Wisit?

Wisit:   You mean about the PM being a nominee and all that?

Koji:     Right! I’ve never heard the word nominee being used so much before!

Wisit:   Speaking of which, did I tell you that I’ve been nominated to be the captain of our football team?

Koji:     No…. Who nominated you?

Wisit:   I think it was Pom…you know, the tall thin player with curly hair.

Koji:     Well I’ll certainly support your nomination. You’re a good footballer and a good leader too!

Wisit:   Thanks, Koji!

 

 

Koji:     ฉันเบื่อการเมืองไทยในขณะนี้จัง  เธอก็ด้วยไม่ใช่หรือ วิศิษณ์?            

Wisit:   คุณหมายถึงนายกรัฐมนตรีที่เป็น nominee แล้วก็เรื่องพวกนี้ทั้งหมดใช่มั้ย?                

Koji:   ใช่  ฉันไม่เคยพบว่ามีการใช้คำว่า nominee  กันอย่างมากมายขนาดนี้มาก่อนเลย

Wisit:   พูดถึงเรื่องนี้  ฉันบอกเธอแล้วหรือยังว่าฉันนะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมฟุตบอลของเราด้วยล่ะ ?                    

Koji:     ยังเลย......แล้วใครเป็นคนเสนอชื่อเธอล่ะ?               

Wisit:   ฉันคิดว่าน่าจะเป็นป้อมนะ .....เธอรู้จักมั้ย  ก็ผู้เล่นคนที่รูปร่างผอมสูงแล้วก็ผมหยิกไง                    

Koji:     ดีละฉันเองก็สนับสนุนการเสนอชื่อเธออย่างแน่นอนอยู่แล้ว  เธอเป็นนักฟุตบอลที่ดีและยังเป็นผู้นำที่ดีด้วย       

Wisit:   ขอบใจมาก Koji!          

 

Getting Started

The –ee suffix of nominee indicates a person. How many other words with this suffix can you think of and what do the words mean?

–ee  ที่นำมาต่อท้ายคำ nominee   บ่งบอกว่าหมายถึงบุคคล  มีคำอื่นๆ อีกบ้างมั้ยที่ลงท้ายแบบนี้ที่คุณพอจะนึกออก และคำเหล่านั้นมีความหมายว่าอย่างไร?             

             

Reading for Meaning

Use your skill and understanding of the dialogue to answer the following questions. Read it again if you are not sure or get an answer wrong.

จากบทสนทนาข้างต้น ลองตอบคำถามข้างล่างนี้  อ่านอีกครั้งหากคุณยังไม่แน่ใจหรือหากว่าคุณยังทำผิดอยู่ 

 

1. Which of the following statements is correct?

            a) Pom was nominated by Wisit

            b) Wisit nominated Pom

            c) Wisit was Pom’s nomination

 

2. Which of the following phrases has the same meaning as “I’m bored”:

            a) I’m fed up       b) I’m full up      c) I’m het up

 

Vocab-Builder

The title of this topic and all the other key words start with nom. It becomes a lot easier to understand this family of words once you realize that nom means name. Study the chart below and you will increase your word power in this field!

หัวข้อของเรื่องนี้และคำหลักสำคัญอื่นๆ ทั้งหมดจะขึ้นต้นด้วยคำว่า nom   ที่จริงเราจะเข้าใจกลุ่มคำพวกนี้ได้ง่ายขึ้นหากทราบว่าคำว่า nom   หมายถึง name  ศึกษาตารางข้างล่างนี้แล้วคุณจะรู้จักคำพวกนี้เพิ่มขึ้น       

 

Word

Gr.

Meaning

Sample Sentence

English

Thai

 

 

nominee

 

 

n.

person nominated to

an office or candidacy

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง

Obama and Clinton are nominees for the leadership of the Democrats.

person in whose name a security is registered while actually being owned by a 3rdparty

บุคคลที่มีชื่อในการลงทะเบียนเป็นเจ้าของหลักทรัพย์แทนบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของตัวจริง

Charles Ford was the nominee for his wife’s company on the Stock Exchange.

to nominate

v.

to propose for election for office etc

เสนอชื่อเพื่อให้เข้ารับการเลือกตั้ง

You should be nominated for a medal!

nomination

n.

being nominated

การได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง

Everyone supported the nomination.

nom de plume

n.

pen name

นามปากกา

“George Eliot” was the nom de plume of Mary Ann Evans.

nomenclature

n.

system of names, terminology

ระบบการตั้งชื่อ

The nomenclature of the months comes from Roman times.

 

Challenge!

On what subject has the word nominee been in the news a lot recently? Right! Politics. The People Power Party/Samak Sundaravej is often referred to as being the nominee of Thai Rak Thai/Thaksin Shinawatra. As you can see from the chart above, nominee has two rather different meanings: the sense of the first, person nominated to an office or candidacy is neutral, while that of the second, person in whose name a security is registered while actually being owned by a 3rdparty, is negative as it implies concealing the truth. In which sense do you think the word nominee is used about the People Power Party/Samak Sundaravej? This is a really tough challenge, but try the best you can!   

 

ช่วงนี้มีการใช้คำ nominee  มากในข่าวอะไร? ใช่แล้ว ในข่าวการเมือง  พรรคพลังประชาชน /สมัคร สุนทรเวช มักจะถูกกล่าวว่าเป็น nominee   ของ ไทยรักไทย / ทักษิณ ชินวัตร  จากตารางข้างบนนี้จะเห็นว่า nominee นั้นมีความหมายสองแบบที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก  ความหมายแรกคือ person nominated to an office or candidacy  หมายถึงผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง  เป็นความหมายที่เป็นกลางๆ  ในขณะที่ความหมายที่สองคือ person in whose name a security is registered while actually being owned by a 3rdparty  หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเป็นเจ้าของหลักทรัพย์แทนบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของตัวจริง   ซึ่งมีความหมายไปในทางลบเพราะเหมือนกับจะบอกว่ามีการปกปิดความจริง   ท่านคิดว่า nominee  ในความหมายใดที่ควรจะใช้ เกี่ยวกับพรรคพลังประชาชน /สมัคร สุนทรเวช ?  นี่ก็เป็นคำถามที่ยากและท้าทาย  แต่ลองพยายามทำ ให้สุดความสามารถของคุณ   

 

Phrase in Focus: Speaking of which….

After Koji says, “I’ve never heard the word nominee being bandied about so much before!” Wisit says, “Speaking of which, did I tell you that I’ve been nominated to be the captain of our football team?” The phrase speaking of which is used to introduce a topic which is linked to the previous one: it is therefore opposite to by the way which is used to introduce a totally new topic. In this case, Koji uses the word nominee and that leads on to Wisit asking if Koji knows that he has been nominated to be captain of their football team.

หลังจากที่ Koji พูดว่า  “I’ve never heard the word nominee being used so much before!”    วิศิษณ์ ก็พูดว่า “Speaking of which, did I tell you that I’ve been nominated to be the captain of our football team?”  สำนวน speaking of which  ใช้เพื่อแนะนำหัวข้อที่มีการเชื่อมโยงกับหัวข้อที่กล่าวมาก่อนหน้า  ซึ่งก็จะตรงกันข้ามกับสำนวน by the way  ซึ่งใช้ในการที่จะพูดถึงเรื่องใหม่ที่แตกต่างออกไป   ในกรณีนี้  Koji เอ่ยถึงคำว่า nominee   เลยทำให้วิศิษณ์พูดกับ Koji ว่า  รู้หรือไม่ว่าเค้านั้นใด้รับการ nominated  ให้เป็นกัปตันของทีมฟุตบอลของพวกเค้า

 

Refresher

As we have seen in Getting Started, the suffix –ee is one way of indicating a person. Some time ago in Everyday English we looked at two other suffixes with the same meaning: can you remember what they were and give three examples of each?

ในหัวข้อ Getting Started  เราได้ทราบว่าตัวต่อท้าย–ee   นั้นเป็นแนวทางหนึ่งที่บ่งบอกว่าเป็นบุคคล  เมื่อก่อนหน้านี้ใน Everyday English   เราได้เคยดูตัวต่อท้ายตัวอื่นๆ อีกสองแบบ ที่มีความหมายเดียวกัน คุณพอที่จะจำได้มั้ยว่าเป็นอะไรและแต่ละแบบนั้นให้ยกตัวอย่างมาสามข้อด้วย?     

 

Over to You!

In “Phrase in Focus” we looked at speaking of which as the opposite of by the way. To put these phrases into practice, add one of them to the second part of each of the following mini-dialogues, either right at the beginning or after the first short phrase.

ในหัวข้อ “Phrase in Focus”  เราทราบว่า speaking of which  นั้นตรงกันข้ามกับ by the way.      ลองมาฝึกใช้สำนวนนี้กันด้วยการเลือกสำนวนใดสำนวนหนึ่งมาเติมในส่วนที่สองของแต่ละ mini-dialogues ที่ให้มา  อาจจะเติมที่หน้าสุดเลยหรือช่วงหลังของสำนวนสั้นๆ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสำนวนนั้นๆ   

 

1. Jenny:  I had a wonderful time in Paris!

    Susan: That’s good. Did I tell you that Paul and I are going to Rome?

 

2.  David: There seems no end to all the work that needs to be done.

     Jason: Mr. Brown wants you to check this report for him.

 

3.  Maria:  That was a lovely lunch! Thanks, Lucy.

     Lucy:   You’re welcome. Have you heard anything from Rose lately?

 

4.  Mike:  I’ll go and borrow some books from the library.

     Carol: Can you return these for me as well?

 

5.  Andy:  Gosh! I’m really worn out!

     Josie:  Poor you! I met Mr. Scott in town today.

 

6.  Kevin:  The start of another busy week, eh?

     Peter:  Right! Did you have a good time at the motor show?

 

Solutions

 

Getting Started

Ajarn Waan thought of the following words. Let the webmaster know if you thought of any others!

อาจารย์หวานนึกคำดังต่อไปนี้ได้ ถ้าหากว่าคุณนึกคำอื่นได้อีกช่วยแจ้งให้ทางเว็บมาสเตอร์ทราบด้วย

 

addressee         person to whom a letter etc is addressed

payee               person to whom money is paid

designee           person appointed or indicated

devotee person devoted to/enthusiastic about something

divorcee            person who is divorced

refugee  person fleeing (from war etc) to another country

escapee            person who escapes

 

Refresher

-ist        pianist   scientist   dentist   physicist etc

-er        teacher   footballer   walker   shopper etc

 

Over to You!

1. Jenny:  I had a wonderful time in Paris!

    Susan: That’s good. Speaking of which, did I tell you that Paul and I are going to Rome?

 

2.  David: There seems no end to all the work that needs to be done.

     Jason: Speaking of which, Mr. Brown wants you to check this report for him.

 

3.  Maria:  That was a lovely lunch! Thanks, Lucy.

     Lucy:   You’re welcome. By the way, have you heard anything from Rose lately?

 

4.  Mike:  I’ll go and borrow some books from the library.

     Carol: Speaking of which, can you return these for me as well?

 

5.  Andy:  Gosh! I’m really worn out!

     Josie:  Poor you! By the way, I met Mr. Scott in town today.

 

6.  Kevin:  The start of another busy week, eh?

     Peter:  Right! By the way, did you have a good time at the motor show?

 

***  พบอาจารย์หวานได้ที่นี่ทุกต้นเดือน และกลางเดือน  ***

Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป