"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มอบเงินระดมทุนครั้งที่ 2


 #หยดฝนย้อยจากฟ้ามาสู่ดิน

#ประมวลสินธุ์เป็นมหาสาครใหญ่#แผดเสียงซัดปฐพีอึงมี่ไป#พลังไหลแรงรุดสุดต้านทาน


ขอบคุณในธารน้ำใจที่มีให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ในโครงการสำนักงานธรรมศาสตร์อาสา : 50บาทสู้โควิด19
วันนี้13 เมษายน นายบุญสม อัครธรรมกุล ผช.อธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้นำเงินบริจาครอบแรกเป็นจำนวน 500,000 บาทเรียบร้อยแล้ว และจะมอบอีกครังหลังปิดรับในวันที่ 15 เมษายนต่อไป
ขอถือโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย อวยพรทุกท่านที่ร่วมบริจาคประสบความเจริญในอาชีพและครอบครัว ปราศจากโรคภัยและมีความสุขกายสุขใจตลอดปี
#แล้วเราจะชนะCOVID19ไปด้วยกัน

 


 


วันนี้19 พฤษภาคม 63 นายบุญสม อัครธรรมกุล ผช.อธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้นำเงินบริจาครอบที่2เป็นจำนวน 165,000 บาทเรียบร้อยแล้ว ภายหลังจากบริจาคครั้งแรกจำนวน 500,000 บาทเมื่อ 13 เมษายนที่ผ่านมา โดยมีรศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผอ.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรับมอบ


ขอขอบคุณน้ำใจจากทุกท่านที่ร่วมบริจาคคนละเล็กละน้อยไว้ ณ โอกาสนี้นะครับ
Member
153 ศิษย์เก่า และ 47 บุคคลทั่วไป