"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ธารน้ำใจเหลืองแดงไม่เคยเหือดแห้ง


หลายหน่วยงาน หลายผู้คน และศิษย์เก่าธรรมศาสตร์จากหลายคณะ หลายกลุ่ม หลายรุ่น ทะยอยมามอบเงินบริจาคและอุปกรณ์จำเป็นแก่โรงพยาบาลธรรมศาสคร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้นักรบการแพทย์มีอาวุธเพียงพอในสมรภูมิ " สงครามโควิด19 " 


      กลุ่มศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย นายอรุณ ลีลาพัฒนภูติ เป็นตัวแทนส่งมอบกระเป๋าฆ่าเชื้อด้วยแสง UV-C ให้แก่ รศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและแผน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ประธานกลุ่มโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อใช้ในการต่อสู้กับโรค COVID-19 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563
นอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับ Supplier อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งในประเทศไทย และในสาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วยกันเป็นเครือข่ายสำคัญในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมระดมทุนเพื่อการจัดซื้อและสนับสนุนอย่างเต็มที่


    "สิงห์แดง" รวมน้ำใจให้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี และ นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินส่วนตัว 100,000 บาท ร่วมกับ สิงห์แดง รุ่น 32” สมทบเพิ่ม 100,000 บาท รวมเงินบริจาค 200,000 บาท
โดยมี นางเสาวนีย์ กมลบุตร อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง ที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นผู้แทนนำไปมอบให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2563
ทั้งนี้บรรดาศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันรวบรวมสมทบทุนทั้งในนามรุ่นและส่วนตัว โดยการโอนเข้าบัญชีตามที่ นายกสมาคมฯ ได้จัดทำคลิปเชิญชวนพี่น้องสิงห์แดงแต่ละรุ่นด้วย 
 "
ธรรมศาสตร์ เพื่อประชาชน"เปิดอาคารโรงพยาบาลสนาม 308 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เร่งด่วน !
บริจาคผ่านบัญชีธนาคารชื่อบัญชี : รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ธนาคารกรุงเทพ 091-0-20188-8สาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธนาคารทหารไทย 050-2-00002-9สาขา ธรรมศาสตร์-รังสิต🙏
หรือ ผ่านระบบ E-donation คลิกhttps://bit.ly/3dkCPLF
หรือ ผ่านทางริชเมนู Line@ : https://lin.ee/C9QBk04
(ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)
โอนผ่านเลขบัญชีธนาคารติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่..https://lin.ee/C9QBk04

Member
127 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป