"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ศิษย์เก่าวิศวะมธ.รุ่น 2มอบหน้ากากอนามัย 2,300 ชิ้นให้รพ.ธรรมศาสตร์ฯ


 เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2563 ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 2 (ปีเข้า พ.ศ.2534) ได้มอบหน้ากากอนามัย ( surgical masks) จำนวน 2,300 ชิ้น ให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อบรรเทาความขาดแคลนหน้ากากอนามัยในช่วงนี้ โดยมีตัวแทนรุ่น นายอุดมศิลป์ เหมสถาปัตย์ (ที่ 3 จากขวา) เป็นผู้ส่งมอบให้รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์ฯ (ที่ 4 จากซ้าย) และคณะพยาบาลของโรงพยาบาล และมีรศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 4 จากขวา) ร่วมเป็นสักขีพยานในการทำความดีเพื่อสังคมของลูกศิษย์วิศวะมธ.รุ่น 2 ในครั้งนี้ด้วยMember
119 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป