"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
สวัสดีปีใหม่ 2020 ชาวศิษย์เก่าสัมพันธ์


ปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้น ตามหาความสุขครั้งใหม่หรือเริ่มต้นการเดินทางที่ภาคภูมิใจ..ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดของคุณ มีรักที่ดี สุขภาพที่ดี และมิตรภาพที่ดี.  
Member
151 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป