"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ต้อนรับนักศึกษาเข้า “ครอบครัวกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์”อย่างอบอุ่น


พี่รับน้องน้องรับพี่ บรรยากาศต้อนรับอบอุ่น  คุณสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ ประธานกรรมการกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับจากใจว่าโลกเปลี่ยนไปแต่กองทุนจะไม่เน้นเรื่องสร้างคนเก่งอย่างเดียวแต่จะสร้างคนดี ที่มีจิตวิญญาณของธรรมศาสตร์ ให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป  ยังมีกิจกรรมต่อเนื่องจากกรรมการกองทุนฯ ซึ่งจัดขึ้น ภายใต้ชื่อ งานปฐมนิเทศ รับเพื่อนใหม่ และเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิต กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา  2562  วันอาทิตย์ที่  17 พฤศจิกายน  2562  เวลา  8.00 -17.00 น. ณ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต             
Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป