"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ประกาศผลรางวัลสลากธรรมศาสตร์กาชาด ประจำปี 2562


ประกาศแล้ว!!!! ผลรางวัลสลากธรรมศาสตร์กาชาด ประจำปี 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผลสลากหมุนรวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง กว่า 1,650  รางวัล มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท  


----------------------------------------------------------

*ติดต่อเพื่อยืนยันผู้ถูกรางวัลภายใน 30 มกราคม 2563* 

ที่สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  ในเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 

โทร. 0-2613-3777-8 หรือ facebook : Thammasat Relations

*เอกสารที่ต้องเตรียมมา 1.บัตรประชาชน 2.สลากธรรมศาสตร์กาชาดที่ถูกรางวัล*

 

**5-13 ธันวาคม 2562 งดติดต่อรับของรางวัลเนื่องจากเป็นวันหยุดพิเศษ** 
Member
201 ศิษย์เก่า และ 56 บุคคลทั่วไป