"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : 100 ปี ป๋วยอึ้งภากรณ์
โครงการ RUN FOR PUEY วิ่งเพื่อสวนป๋วย จัดขึ้นเพื่อระดมทุนสร้าง “สวนป๋วย” งานจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดรับสมัคร 1 กันยายน - ...
ในโอกาส 101 ปีชาตกาล ของ "นายผี" อัศนี พลจันทร (15 กันยายน 2461 - 2562) ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าของหนังสือชุดรวมงานนิพนธ์สมบูรณ์ พร้อมชีวประวัติของนายผี ที่ชำระรวบรวมจากเอกสารลายมือสิ่งพิมพ์ชั้นต้น และเอกสา...
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อระดมทุนสร้าง "สวนป๋วย" ในอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยกิจกรรมนี้จัดต่อเนื่องกันเป็น Series Run​ ด้วยการนำคอนเซ็ปต์ในการสร้างสวนป๋วยมาเป็นกิ...
งานแถลงข่าวกิจกรรม "RUN FOR PUEY วิ่งเพื่อสวนป๋วย" เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น. ณ โถงทางเข้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ในวาระ 20 ปีแห่งการจากไปของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (28 กรกฎาคม 2542-2562) ขอเชิญร่วมบริจาคเงินตั้งแต่ 3,500 บาทขึ้นไป สมทบทุนสร้าง "สวนป๋วย" สวนสาธารณะแห่งการเรียนรู้เพื่อประชาชน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร...
สิ้นสุดการรอคอย!!! แบบเสื้อและเหรียญทั้ง 3 ซีรี่ย์รัน ของงาน RUN for Puey วิ่งเพื่อสวนป๋วย โดยแบบเสื้อและเหรียญจะมีความพิเศษที่บ่งบอกถึงความเป็นสวนป๋วย ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างสวนป๋วย จนทุกคนร่วมสมัครวิ่ง...
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง "สวนป๋วย" สวนสาธารณะเพื่อประชาชน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อระดมทุนสร้าง "สวนป๋วย" ในอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยกิจกรรมนี้จัดต่อเนื่องกันเป็น Series Run ด้วยการนำคอนเซ็ปต์ในการสร้างสวนป๋วยมาเป็นกิม...
ครั้งแรก! ที่เปิดโอกาสให้ซื้อหนังสือที่ระลึกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในราคาเล่มละ 1,000 บาท เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนสร้าง "สวนป๋วย" ต่อไป
ภาพถ่าย ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 กำหนดส่งมอบตัวอาคารอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี ต้นเดือนสิงหาคม นี้ ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง "สวนป๋วย" ผ่านการบริจาคออนไลน์ทาง https://goo.gl/forms/E5RURnPU...
Member
98 ศิษย์เก่า และ 34 บุคคลทั่วไป