"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : 100 ปี ป๋วยอึ้งภากรณ์
“ไข่ไก่เพื่อสวนป๋วย” ในแคมเปญ “ซื้อไข่สร้างสวน” มีจำหน่ายแล้วทั้งที่ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต สามารถติดต่อสั่งซื้อได้โดยตรงที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ (ท่าพระจันทร์) โทร. 0 2613 3777 และครัวรักษ์...
“ทุกคนควรช่วยสังคม มีมากช่วยมาก มีน้อยช่วยน้อย” ครั้งแรกกับการรวมตัวกันของผู้ประกอบการสังคมจากวงการหลากหลาย และนักธุรกิจที่จะมาทำให้เห็นความสำคัญของภาคธุรกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน และขับเคลื่...
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอน้อมรำลึกถึงพระคุณของท่านที่มีต่อหอสมุดฯ มาอย่างยาวนาน เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้มีความเจริญก้าวหน้านานัปการ.
ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมเป็นเจ้าของหนังสือ "กูจักไว้ลายเว้ย โลกให้แลเห็น" หนังสือภาพพร้อมสำเนาเอกสารต้นฉบับ จัดพิมพ์สี่สีทั้งเล่ม ปกแข็ง สวยงาม โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนสร้า...
นอกจากอาจารย์ป๋วยจะกล่าวถึงคุณภาพชีวิตที่พึงมีอากาศบริสุทธิ์สำหรับหายใจแล้ว ท่านยังกล่าวถึงมิติอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมด้วย จากความคิดของอาจารย์ป๋วยเมื่อหลายสิบปีก่อน ได้รับการสานต่อสู่การสร้าง "สวนป๋วย...
ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินบริจาคร่วมจัดสร้าง "สวนป๋วย" จากศิษย์เก่าศิลปศาสตร์ รุ่น 1 ในนาม "ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ และศิษย์"
ในโอกาส 85 ปีของมหาวิทยาลัย 27 มิถุนายน 2562 จะเริ่มลงมือสร้าง "สวนป๋วย" สวนสาธารณะเพื่อประชาชน ที่สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในวาระที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกจาก UNESCO...
รายการพิเศษวันธรรมศาสตร์ 9 ธันวาคม เริ่มระดมทุนเพื่อ “สวนป๋วย” รวมยอดเงินบริจาค 72.9 ล้านบาท
รายการพิเศษวันธรรมศาสตร์ในปีนี้ ซึ่งออกอากาศเป็นรายการสดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง MCOT HD30 เมื่อคืนวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงเปิดรับบริจาคระดมทุนเพื่อสร้าง “สวนป๋วย” โด...
ขอขอบคุณศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ ปีเข้าศึกษา 2521 ทุกท่าน นำโดย อดีตอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันระดมพลังน้ำใจจากเพื่อนๆ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้ง 8 คณะ ในรุ่น...
Member
79 ศิษย์เก่า และ 31 บุคคลทั่วไป