"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : นักศึกษากองทุน
เรื่องราวจากน้องๆ กองทุนฯที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ ความเป็นอยู่ หรือเรื่องราวต่างๆผ่านตัวอักษรบนพื้นที่แห่งการแบ่งปัน เดือนนี้เป็นเรื่องราวของ น้องแฟร์ น.ส.สายรุ้ง แสนสุขทวี บัณฑิตกองทุนทำบุญวันเกิดกั...
ประกาศรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่1 เพื่อขอรับทุนการศึกษา กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษา(เพิ่มเติม) กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา(เพิ่มเติม) กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษา(เพิ่มเติม) กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการประกวดแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา(เพิ่มเติม) กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา(เพิ่มเติม) กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
แจ้งการเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้ทุนการศึกษา ประจำปี 2563 จากวันที่ 2 พ.ย. 2563 เป็นวันที่ 9 พ.ย. 2563 ทั้งนี้สามารถรอติดตามรายละเอียดได้ทาง http://www.relations.tu.ac.th และ Facebook : Thamm...
ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมคัดสรรของกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (โปรดอ่านรายละเอียดแนบให้ครบถ้วน)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่1 เพื่อขอรับทุนการศึกษา กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
นางสาวสุนิสา ขอสุข นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 รหัสนักศึกษา 5713590122 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภูมิลำเนาจังหวัดยโสธร
บ่ายวันหยุดสุดสัปดาห์หลังจากมรสุมการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเด็กสาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลานั้นเป็นช่วงเวลาของความสับสนสำหรับการเลือกคณะศึกษาต่อ
ธรรมศาสตร์ช่วยผมเติมเต็มความใฝ่ฝัน นายธาราธร นิลจรัสวณิช ชื่อเล่น เจมส์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ใครจะเชื่อว่า เมื่อปี 2554 เด็กนักเรียนยากจนคนหนึ่งจากอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีฝ่าฟันสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โดยไม่รู้ชะตาวันข้างหน้าว่าจะมีเงินชำระค่าเล่าเรียนหรือไม่? และจะอยู่อย่างไรในมหาวิท...
พี่รับน้องน้องรับพี่ บรรยากาศต้อนรับอบอุ่น คุณสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ ประธานกรรมการกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับจากใจว่าโลกเปลี่ยนไปแต่กองทุนจะไม่เน้นเรื่องสร้างคนเก่งอย่างเดียวแต่จะสร้าง...
เรื่องรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกและสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง 201, 205 และ 211 ชั้น 2 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ เปิดสมัครรับทุนการศึกษา ประเภททุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ติดต่อสอบถามและรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการนักศึกษาของคณะในสังกัด หรือ ดาวน์โหลดใ...
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดฯ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน ...
กิจกรรมค่ายผู้นำจิตสาธารณะให้แก่นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดฯ ชั้นปีที่ 1-4 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ ...
กิจกรรมเพื่อนรับเพื่อน ซึ่งนักศึกษากองทุนฯ ได้ผลัดกันพูดเปิดใจเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย จากนั้นเป็นการผูกข้อมือรับขวัญโดยกรรมการกองทุนฯ แล้วปิดงานด้วยการร้อง TU บูมต้อนรับน้องๆ นักศ...
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ เริ่มจัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 10 ปีแล้ว มีนักศึกษาได้รับทุนจากกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น 10 รุ่น จำนวน 75 คน (ข้อมูล ณ...
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ให้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาเพิ่มเติม
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารบรรยายรวม 1 ห้อง 211
ตามที่กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ได้รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้ารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 นั้น บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาได้เสร็จเรียบร้อยแ...
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 จากวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เป็นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ประมวลภาพกิจกรรมคัดสรรนักศึกษากองทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2561 ที่ ห้อง วศ. 302-303 และ 310 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต
นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมคัดกรองของกองทุนฯ มาลงทะเบียนวันที่ 29 กันยายน 2561 จำนวน 94 คน ผ่านเข้ารับการสัมภาษณ์ วันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 26 คน มีผู้สละสิทธิ์ 1 คน ผ่านสัมภาษณ์ จำนวน 12 คน...
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกและสัมภาษณ์" เข้าร่วมกิจกรรมคัดกรอง ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ณ ห้อง วศ. 302-303 และ 310 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ...
นายวีรวัฒน์ แข่งขัน ศิษย์เก่ากองทุน เกียรตินิยมอันดับ 1 และนางสาวปานตะวัน บัวบาน ศิษย์เก่ากองทุน เกียรตินิยมอันดับ 2
นางสาวชารดา จิตต์งาม รหัสนักศึกษา : 5307520055 ศิษย์เก่ากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาการประชาสัมพันธ์
นางสาวกิมิทา ปุยสำลี (กิ) ศิษย์เก่ากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
นางสาวณัฏฐวดี เอกมฤเคนทร์ รหัสนักศึกษา : 5906611685 นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
นายธาราธร นิลจรัญวณิช (เจมส์) รหัสนักศึกษา : 5900760793 นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
นายปัฐวิกรณ์ นฤมลชวลิต รหัสนักศึกษา : 5900760793 นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดฯ ชั้นปีที่3 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สาขาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
งานขอบคุณผู้ให้(ทุน) จากใจผู้รับ(ทุน) เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ด้วยกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์เปิดสมัครรับทุนการศึกษา ประเภททุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 7 กันยายน 2561
รายชื่อนักศึกษากองทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษารวม 6 คน (ส่วนกลาง 4 คน ศูนย์ลำปาง 2 คน) โดยแยกประเภทเป็นทุนเต็ม 2 คน ทุนบางส่วน 3 คน และทุนเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือน 1 ...
นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าค่ายร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2561
งานปฐมนิเทศและรับเพื่อนใหม่นักศึกษา “กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ที่ ห้อง บร.211 อาคารบรรยายรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษากองทุนฯ ประจำปี 2560 แจ้งยืนยันการรับทุนที่คุณอมรรัตน์ สิทธิมงคลชัย โทรศัพท์ 0-2613-3777 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป