"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : มุมบัญชี
วันนี้ขอ Update เรื่องราวการลดหย่อนภาษีสำหรับคนชอบเที่ยวกันบ้างครับ แหม่.. พูดแบบนี้หลายๆคนคิดไปถึงเสียงยามราตรี ตึง ตึก ตึก โป๊ะ กันแน่เลย แต่ไม่ใช่ครับ เพราะมันคือการท่องเที่ยวไทย ไม่ไปไม่รู้ต่างหาก...
ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ำ เท่ากับว่าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 กิจการที่อยู่ใน 7 จังหวัด จะต้องปรับค่าแรงขั้นต่ำ
ในช่วงการตรวจสอบประจำปีสำหรับงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งกำลังดำเนินการกันอยู่ในขณะนี้ ประเด็นที่ฮอตฮิตที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่อง “ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน” ซึ่ง...
หากได้ติดตามข่าวสารในช่วงตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๔ ถึงต้นปี ๒๕๕๕ นี้ คงสังเกตเห็นสัญญาณบางประการจากภาครัฐเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างภาษีครั้งใหญ่ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับ “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” และ “ภาษีเงินได้...
เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจไม่น้อย ในมาตรฐานการบัญชีของไทยยังไม่มีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ผลกระทบจากน้ำท่วมหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ แต่ในที่นี้จะขอประมวลประเด็นที่กิจการน่...
ในประเทศไทยตอนนี้คงไม่ต้องคิดถึงเรื่องอื่นนอกจากเรื่อง “น้ำท่วม” ซึ่ง ณ วันที่เขียนต้นฉบับปัญหาก็ยังไม่คลี่คลายและยังอยู่ในภาวะ “ไม่แน่นอน” เรามาอยู่ถึงจุดนี้กันได้อย่างไร เป็นคำถามที่ยังไม...
นโยบายของรัฐบาลเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท กลายเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของผู้คนมากที่สุด ทั้งยังอยู่ในความคาดหวังของแรงงาน และผู้ประกอบการคงต้องลุ้นด้วยใจระทึก อีกทั้งยังมีการแสดงความคิดเห็นต่อเรื...
กิจการขนาดเล็กมักมีข้อจำกัดเรื่องเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งกำลังคน การจัดวางพนักงานในหน้าที่ต่างๆจึงไม่ค่อยมีการแบ่งแยกหน้าที่ พนักงานหนึ่งคนต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างและอย่าได้หวังว่าจะมีแผนกต่างๆเหมือนอ...
เป็นข่าวครึกโครมเกี่ยวกับบริษัทรับติดตามหนี้ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ว่าจ้างนั้น เกิดไปใช้วิธีขู่ลูกค้าที่ค้างชำระค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ว่า หากไม่ชำระหนี้จะมีประวัติติด black list ในเค...
ในปี ๒๕๕๔ นี้ มาตรฐานการบัญชีชุดใหญ่ที่ปรับปรุงในปี ๒๕๕๒ จะมีผลบังคับใช้รวม ๒๓ ฉบับ (TAS #1, 2, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40) แม้ว่ามาตรฐานการบัญชีเ...
Member
61 ศิษย์เก่า และ 20 บุคคลทั่วไป