"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : นักศึกษากองทุน
ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่1 เพื่อขอรับทุนการศึกษา กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
นางสาวสุนิสา ขอสุข นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 รหัสนักศึกษา 5713590122 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภูมิลำเนาจังหวัดยโสธร
บ่ายวันหยุดสุดสัปดาห์หลังจากมรสุมการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเด็กสาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลานั้นเป็นช่วงเวลาของความสับสนสำหรับการเลือกคณะศึกษาต่อ
ธรรมศาสตร์ช่วยผมเติมเต็มความใฝ่ฝัน นายธาราธร นิลจรัสวณิช ชื่อเล่น เจมส์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ใครจะเชื่อว่า เมื่อปี 2554 เด็กนักเรียนยากจนคนหนึ่งจากอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีฝ่าฟันสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โดยไม่รู้ชะตาวันข้างหน้าว่าจะมีเงินชำระค่าเล่าเรียนหรือไม่? และจะอยู่อย่างไรในมหาวิท...
พี่รับน้องน้องรับพี่ บรรยากาศต้อนรับอบอุ่น คุณสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ ประธานกรรมการกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับจากใจว่าโลกเปลี่ยนไปแต่กองทุนจะไม่เน้นเรื่องสร้างคนเก่งอย่างเดียวแต่จะสร้าง...
เรื่องรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกและสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง 201, 205 และ 211 ชั้น 2 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ เปิดสมัครรับทุนการศึกษา ประเภททุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ติดต่อสอบถามและรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการนักศึกษาของคณะในสังกัด หรือ ดาวน์โหลดใ...
Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป