"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
ภาพกิจกรรมชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ อบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ด้วยกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์เปิดสมัครรับทุนการศึกษา ประเภททุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 7 กันยายน 2561
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์มีความประสงค์จะรับบุคลากรในตำแหน่งงาน เพื่อรองรับการเติบโตดังต่อไปนี้ 1. ผู้อำนวยการสำนักงาน 2. รองผู้อำนวยการสำนักงาน (ประจำศูนย์รังสิต) 3. หัวหน้างาน พนักงาน (ประจำศูนย...
กราบนมัสการและฟังธรรมจากพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล และพระสมใจ ค้างคืนที่วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ พร้อมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และเที่ยวไทรงาม ปราสาทหินพิมาย (โคราช) อุทยานเพ-ลาเพลิน (บุรีรัมย์...
งาน"เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0" ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง มีนักเรียน ม.ปลายมาร่วม 6 โรงเรียนรวมกว่า 500 คน ร่วมจัดโดย สมาคมธรรมศาสตร์พัทลุง กับ สำนักธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ...
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 84 ปีขึ้น มูลนิธิส่งเสริมการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคุณมานิจ สุขสมจิตร มอบเงินให้กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาส...
สมาคมธรรมศาสตร์พัทลุง ร่วมกับสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ. จัดงาน "เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0" ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ต้องขออภัยในการจัดส่งของที่ระลึก 84 ปีธรรมศาสตร์ล่าช้า เนื่องจากโรงงานผลิตเพิ่งส่งเสื้อมาให้วันเสาร์และวันนี้ ซึ่งสำนักงานก็ได้เร่งดำเนินการจัดตามใบสั่งซื้อและรีบจัดส่งทันท...
การศึกษา เพื่อทักษะแห่งโลกอนาคต : คุณวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดงาน "เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0" โดยมี ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธ...
Member
61 ศิษย์เก่า และ 20 บุคคลทั่วไป