"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
โครงการค่ายภาษาอังกฤษธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 (TU English Camp #1) เพื่อฝึกความกล้าและวิธีการในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษามหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 ...
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัล ได้ที่ https://forms.gle/Uv9vcvFyaizs9ySD7 หรือส่งคำตอบพร้อมชื่อ-นามสกุล ได้ที่ E-mail : tu-relations@tu.ac.th
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ขอเชิญร่วมงาน วันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ศาสตรจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อมูลจากกองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือ SkillLane เตรียมออกหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ 100% เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เรียกได้ว่าสะดวกตอนไหนก็สามารถเรียนได้เลย ติดตามรายละเอียดหลักสูตรเต็มๆ ได้ในเดือนพฤษภาคม 62
ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์รุ่นเข้าศึกษาปี 2521 ทั้ง 8 คณะ (ขณะนั้นมีเพียง 8 คณะ) จัดงานคืนสู่เหย้าฉลองมิตรภาพ 40 ปีที่เป็นเพื่อนกันภายใต้ธีมงาน “ ฉันจึง มาหา ความหลัง ” รำลึกอดีตชีวิตนักศึกษาในวันวาน
28 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของกองทุนฯ และของมหาวิทยาลัย เมื่อเป็นวันที่ยอดเงินบริจาครวมของกองทุนฯ ได้ทะลุ 100 ล...
นายบุญสม อัครธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์, รศ.โรจน์ คุณเอนก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน และดร.อดิศร จันทรสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศิษย์เก่า มธ. และนำเยี่ยมชม...
ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ อบรมวิปัสสนากรรมฐานให้จิตน้อมเข้าสู่สัมมาทิฐิ อบรม 1 วัน ครั้งที่ 1 ปี 2562 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสต...
Member
79 ศิษย์เก่า และ 31 บุคคลทั่วไป