"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 มีมติให้งดการเรียนการสอนและการติดต่อราชการที่ท่าพระจันทร์ เป็นเวลา 8 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-24 ตุลาคม...
งานวิ่งการกุศลที่นอกจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน นักวิ่งทุกคนก็มาร่วมได้ เงินที่ได้จากการสมัครจะสมทบทุนสร้างอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี สวนที่ไม่ได้เป็นแค่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่เป็นสวนที่ประชาชนจ...
ด้วยสภากาชาดไทยมีกำหนดจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๕ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นี้ ณ บริเวณสวนลุมพินี โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมกุศลในครั้งนี้เช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยมีทั้งการออกร...
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ สวนประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนใหม่ "TU 85" ทุกคน และขอต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเรา พบกับการแสดงแสงเสียงประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ : ณ ดินแดนแห่งนี้มีตำนาน ขอเธอจงสืบสานจิตวิญญาณธรรม ในงานปฐมนิเทศน...
ในวาระ 85 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย 27 มิถุนายน 2562 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าของและสวมใส่ "เสื้อ 85 ปี ธรรมศาสตร์" ในราคาตัวละ 320 บาท (สมทบทุนสร้าง "สวนป๋วย" 30 บาท) โดยสามารถซื้อได้ที่สำนักงานธ...
ขอเชิญชวนชาวธรรมศาสตร์ ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 85 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พร้อมฟังปาฐกถาทางวิชาการโดยกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัย...
ชมรมเรียนรู้ขันธ์ 5 โดยกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการจัดปฏิบัติธรรมขึ้นที่ Eco Hotel By Thammasat ศูนย์พัทยา เมื่อวันที่ 13-16 มิถุนายน 2562 ที่...
ขยายเวลารับบุคลากรในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2613-3777 (คุณจิตรานันท์)
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์นำศิษย์เก่านิติศาสตร์ มธ.รุ่น 2523 เยี่ยมชม มธ.ศูนย์รังสิต ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านของแต่ละสถานที่ที่นำเยี่ยมชมและให้ข้อมูล โดยเฉพาะขอบคุณไกด์กิ...
Member
98 ศิษย์เก่า และ 34 บุคคลทั่วไป