"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
ขอเชิญร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์การศึกษาเพื่อผลิดอกออกผลเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพและกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต ด้วยการบริจาคเงินเข้ากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ซึ่งจะรวบรวมเฉพาะดอกผลจากเงินต้นกองทุนไปเ...
นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าค่ายร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2561
รายชื่อนักศึกษากองทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษารวม 6 คน (ส่วนกลาง 4 คน ศูนย์ลำปาง 2 คน) โดยแยกประเภทเป็นทุนเต็ม 2 คน ทุนบางส่วน 3 คน และทุนเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือน 1 ...
ในโอกาสที่ท่านอธิการ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี จึงเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพื่อให้ประชาคมธรรมศาสตร์ได้รู้เรื่องเบื้องหน้าเบื้องหลังที่อาจไม่เคยรู้มาก่อน
เชิญร่วมเปิดโอกาสทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผ่านกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์)
เรียนผู้มีอุปการคุณ ตามที่ท่านได้บริจาคเงินเข้าโครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ขอให้ท่านติดต่อรับรูปปั้น ภายใน 31 มกราคม 2561 ได้ที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ.ท่าพระจันทร์
10 ธันวาคม ปีนี้ ธรรมศาสตร์ส่วนกลางและภูมิภาค จัดงาน “วันธรรมศาสตร์” โดยพร้อมเพรียงกัน จะปิดท้ายด้วยลูกแม่โดมชายแดนใต้สัมพันธ์ (ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส) จัดในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ที่ โรงแรมยะลารามา
ทริป “ตามรอยสมรภูมิรบภูหินร่องกล้า” และร่วมงาน "ร้อยดวงจิต คิดถึงเพื่อน" ณ อนุสรณ์สถานวีรชนเขตสามจังหวัด สำนักสงฆ์สามแสงธรรม จ.พิษณุโลก
งานปฐมนิเทศและรับเพื่อนใหม่นักศึกษา “กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ที่ ห้อง บร.211 อาคารบรรยายรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนประติมากรรม “ธรรมศาสตร์ เพื่อชาติและราษฎร” เพื่อจัดสร้างประติมากรรมนักคิด นักเขียน นักกิจกรรม นักสู้ และปัญญาชนผู้รักความเป็นธรรม ในอุทยาน ๑๐๐ ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์...
Member
47 ศิษย์เก่า และ 13 บุคคลทั่วไป