"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
ชวนติดตามเรื่องราวของ "ธรรมศาสตร์" ผ่าน 3 บทบาทของการเป็นผู้นำที่ครอบคลุมในทุกมิติ ซึ่งตอกย้ำแล้วว่ากว่า 8 ทศวรรษ จนก้าวสู่ปีที่ 86 เต็มในวันนี้ 27 มิถุนายน 2563 "ธรรมศาสตร์" พร้อมก้าวสู่การเป็นมหาว...
24 มิถุนายน 2475 🇹🇭 วันแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง . เป็นวันที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงระบอบทางการเมืองการปกครองครั้งสำคัญ โดยคณะราษฎร ได้ทำการปฏิวัติสยาม ส่งผลให้ราชอาณาจักรสยามเปลี่ยนรูปแบบการ...
ใช้ผ้าเนื้อดี ใส่สบาย เบาแต่ไม่บาง ระบายความร้อน ออกแบบด้วยสไตล์ร่วมสมัย สวมใส่ได้ทุกวัย
ปิดช่องทางจำหน่าย ออนไลน์แล้วนะคะ ท่านสามารถซื้อหน้ากาก TU FIGHT COVID-19 ได้3ช่องทาง ดังนี้
เชิญชวนศิษย์เก่ามธ.ทุกรุ่นทุกคณะดาวน์โหลด Application ULink เพื่อจะเป็นที่พบเจอเพื่อนที่เรียนปีเดียวกันร่วมสาขา , ร่วมคณะ และเพื่อนรุ่นเดียวกันต่างคณะ #เพื่อเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป
Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป