"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
พบกับโปรโมชันมาใหม่! กับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพียงแค่ท่านแสดงบัตรสมาชิก U LINK รับส่วนลดไปเลย 10 - 15 % ตามเงื่อนไขส่วนลด (ทุกสาขา)
ขอเชิญชมนิทรรศการ 'แปดทศวรรษ' เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 5-15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
#ให้ด้วยใจไร้พรมแดน “ร่วมทำบุญ ลุ้นรางวัล กับ สลากกาชาดธรรมศาสตร์ แจกใหญ่จัดเต็ม เชิญเพื่อนๆ ร่วมบุญ กาชาดธรรมศาสตร์ปีนี้ รางวัลกว่า 2 ล้านบาท
Member
148 ศิษย์เก่า และ 45 บุคคลทั่วไป