"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
หลายหน่วยงาน หลายผู้คน และศิษย์เก่าธรรมศาสตร์จากหลายคณะ หลายกลุ่ม หลายรุ่น ทะยอยมามอบเงินบริจาคและอุปกรณ์จำเป็นแก่โรงพยาบาลธรรมศาสคร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้นักรบการแพทย์มีอาวุธเพียงพอในสมรภูมิ " สงคร...
น้ำเพียงหนึ่งหยด รวมกันก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ เอาชนะทุกสิ่งได้ เราจะเอาชนะโควิด19ไปด้วยกัน เชิญชวนร่วมด้วยช่วยกัน
ขอเชิญร่วมตามรอยอาจารย์ปรีดีกับ อ.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์และ อ.สมฤทธิ์ ลือชัย 14-15 มีนาคม นี้
ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อการบูรณะอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCov)
กองทุนศิษย์ธรรมศาสตร์ประกาศนาม นำพาธรรมศาสตร์ก้าวไปสู่ Smart and Sustainable University
“เปิดโลกการศึกษาในศตวรรษที่21” ยุคที่ทุกสิ่งในโลกถูก Disruption ไม่เว้นแม้การจัดการศึกษา การเรียนการสอน ที่ถูกสั่นคลอน และหากไม่เติมเพิ่มความรู้ให้กับน้องๆนักเรียนมัธยมได้เตรียมตัวก่อนเข้าสู่ชั้นอ...
Member
119 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป