"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
27 มิถุนายน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี” ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องใน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี” บริเวณสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์...
ชมรมธรรมศาสตร์เพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ. จัดงาน"เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0" ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ภาพกิจกรรมเพื่อสังคม “เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0” เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ถ.ตากสินมหาราช ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง จัดโดยชมรมชาวธรรมศาสตร์จังหวัดระยอง...
งาน "สานสัมพันธ์ชาวธรรมศาสตร์ภาคตะวันออก" สนับสนุนโดยชมรมชาวธรรมศาสตร์จังหวัดระยอง กลุ่มศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ ปีการศึกษาเข้า 2512 และสมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดระยอง ณ ห้องศรีสุวรรณ โรงแรม...
กิจกรรม “ธรรมศาสตร์พบประชาชน ครั้งที่ 11” ณ โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561
ขอเชิญร่วมงานสานสัมพันธ์ชาวธรรมศาสตร์ภาคตะวันออก วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง
ขอเชิญร่วมสมทบทุนกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ หมู่ 1 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561
เชิญชวนสนับสนุนของที่ระลึก "84 ปีธรรมศาสตร์ 84 ปีแห่งความภาคภูมิใจ" สั่งผลิตตามใบสั่งซื้อเท่านั้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2613-3777
ภาพงานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2561
ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ ห้อง meeting room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันนี้ - 8 เมษายน 2560 เวลา 10.00 - 21.00 น.
Member
58 ศิษย์เก่า และ 19 บุคคลทั่วไป