"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
ภาพงานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2561
ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ ห้อง meeting room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันนี้ - 8 เมษายน 2561 เวลา 10.00 - 21.00 น.
ขอเชิญร่วมงาน “วันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2561” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
กิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปัน มอบอุปกรณ์กีฬาและหนังสือให้โรงเรียนควรไทร, โรงเรียนบ้านน้ำพราย และโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นำโดยคุณวีระ เชาว์กิจค้า นายกสมาคมธรรมศาสตร์ตรัง
ขอเชิญร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์การศึกษาเพื่อผลิดอกออกผลเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพและกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต ด้วยการบริจาคเงินเข้ากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ซึ่งจะรวบรวมเฉพาะดอกผลจากเงินต้นกองทุนไปเ...
ในโอกาสที่ท่านอธิการ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี จึงเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพื่อให้ประชาคมธรรมศาสตร์ได้รู้เรื่องเบื้องหน้าเบื้องหลังที่อาจไม่เคยรู้มาก่อน
เรียนผู้มีอุปการคุณ ตามที่ท่านได้บริจาคเงินเข้าโครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ขอให้ท่านติดต่อรับรูปปั้น ภายใน 31 มกราคม 2561 ได้ที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ.ท่าพระจันทร์
10 ธันวาคม ปีนี้ ธรรมศาสตร์ส่วนกลางและภูมิภาค จัดงาน “วันธรรมศาสตร์” โดยพร้อมเพรียงกัน จะปิดท้ายด้วยลูกแม่โดมชายแดนใต้สัมพันธ์ (ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส) จัดในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ที่ โรงแรมยะลารามา
ทริป “ตามรอยสมรภูมิรบภูหินร่องกล้า” และร่วมงาน "ร้อยดวงจิต คิดถึงเพื่อน" ณ อนุสรณ์สถานวีรชนเขตสามจังหวัด สำนักสงฆ์สามแสงธรรม จ.พิษณุโลก
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนประติมากรรม “ธรรมศาสตร์ เพื่อชาติและราษฎร” เพื่อจัดสร้างประติมากรรมนักคิด นักเขียน นักกิจกรรม นักสู้ และปัญญาชนผู้รักความเป็นธรรม ในอุทยาน ๑๐๐ ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์...
Member
115 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป