"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
ขอเชิญฟังบรรยายธรรม เรื่อง “รู้จักตนเองตามหลักพุทธศาสนา” โดย พระราชปฏิภาณโสภณ (ม. ติกขญาโณ ป.ธ.9) วัดราชโอรสาราม วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 ห้อ...
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2559 จะเป็นวันชาตกาล 100 ปี ของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในขณะเดียวกันการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนที่ 23 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 นั้นได้ ดร.วีรไท สันติประภพ วัย 46 ปี ...
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา
"อุดมการณ์ มิตรภาพ ความรัก" เลือกสลัดเกล็ดไหน.....ก็ไม่พ้นความเจ็บปวด
“ทั้งชีวิตมา ผมเพิ่งได้มาหาหมอฟันครั้งนี้แหละ” “ยายเพิ่งมาหาหมอฟันครั้งแรก” “หนูมาคนเดียว หาหมอและเอายาเสร็จ หนูก็เดินกลับบ้าน”
ใบจองทัวร์ ท่องเที่ยวแพร่ ศึกษา เรียนรู้ “ตามรอยเสรีไทย อุดมการณ์ที่ไม่มีวันตาย” วันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2557
สนใจสมัครสมาชิกบัตรเครดิตธรรมศาสตร์ - กสิกร โทร 02-613-3777 (จ-ศ 8.30 ถึง 16.30 น.)
มธ.จัดงาน พิธีมหาพุทธาภิเษก วันที่ 5 พ.ย. 57 ณ หอประชุมใหญ่ มธ. ท่าพระจันทร์
สอนโดย พระราชปฏิภาณโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชโอรส วันที่ 13-16 พฤศิจกายน 2557
ความสำคัญของขบวนการเสรีไทย เป็นขบวนการของคนไทยที่รักชาติและมีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ ต้องการรักษาเอกราชของชาติไทยไม่ให้ตกเป็นของต่างชาติในสงครามโลก ครั้งที่ 2
Member
46 ศิษย์เก่า และ 13 บุคคลทั่วไป