"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
TU-ASEAN COUNTDOWN 2015 "ธรรมศาสตร์สู่ประชาคมอาเซี่ยน" เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอร์รัลด์
8 ธันวาคม 2558 เทศบาลตำบลวังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท ได้พิธีทำบุญวันเสรีไทย ณ อนุสรณ์สถาน อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ประกาศผลการคัดเลือกมีได้รับทุนการศึกษากับกองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตจบใหม่ ปี 2558
ประกาศเลื่อนผลการคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษา
ขอเชิญศิษย์เก่า มธ. ร่วมงาน รำลึกวันธรรมศาสตร์สามัคคี 5 พ.ย. "รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย"
"คืนสู่เหย้า" ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์
บรรยายธรรม : ชมรมฝึกรู้ทันจิต "พบสุขได้ที่ใจเรา" โดย พระไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต ณ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Member
58 ศิษย์เก่า และ 16 บุคคลทั่วไป