"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
เรียนผู้มีอุปการคุณ ตามที่ท่านได้บริจาคเงินเข้าโครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ขอให้ท่านติดต่อรับรูปปั้น ภายใน 31 มกราคม 2561 ได้ที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ.ท่าพระจันทร์
10 ธันวาคม ปีนี้ ธรรมศาสตร์ส่วนกลางและภูมิภาค จัดงาน “วันธรรมศาสตร์” โดยพร้อมเพรียงกัน จะปิดท้ายด้วยลูกแม่โดมชายแดนใต้สัมพันธ์ (ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส) จัดในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ที่ โรงแรมยะลารามา
ทริป “ตามรอยสมรภูมิรบภูหินร่องกล้า” และร่วมงาน "ร้อยดวงจิต คิดถึงเพื่อน" ณ อนุสรณ์สถานวีรชนเขตสามจังหวัด สำนักสงฆ์สามแสงธรรม จ.พิษณุโลก
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนประติมากรรม “ธรรมศาสตร์ เพื่อชาติและราษฎร” เพื่อจัดสร้างประติมากรรมนักคิด นักเขียน นักกิจกรรม นักสู้ และปัญญาชนผู้รักความเป็นธรรม ในอุทยาน ๑๐๐ ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์...
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ขอเชิญชวนบริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาใน "กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์" และรับสิทธิลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2613-3777
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดจันทน์กะพ้อ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง : แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดจันทน์กะพ้อ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา มาศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
ภาพงานรำลึก ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย ในวาระครบ 100 วัน ที่จากลา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์
Member
101 ศิษย์เก่า และ 35 บุคคลทั่วไป