"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
คีตกวีธรรม สามัญชนคนต้นแบบ “ป๋วย อึ๊งภากรณ์” วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.00 – 12.30 น. ณ ห้องริมน้ำ LA 107-108 โดย กองทุนทำบุญวันเกิด สำนักศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
TU-ASEAN COUNTDOWN 2015 "ธรรมศาสตร์สู่ประชาคมอาเซี่ยน" เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอร์รัลด์
8 ธันวาคม 2558 เทศบาลตำบลวังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท ได้พิธีทำบุญวันเสรีไทย ณ อนุสรณ์สถาน อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ประกาศผลการคัดเลือกมีได้รับทุนการศึกษากับกองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตจบใหม่ ปี 2558
ประกาศเลื่อนผลการคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษา
ขอเชิญศิษย์เก่า มธ. ร่วมงาน รำลึกวันธรรมศาสตร์สามัคคี 5 พ.ย. "รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย"
"คืนสู่เหย้า" ศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์
Member
46 ศิษย์เก่า และ 13 บุคคลทั่วไป