"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
สมาคมธรรมศาสตร์พัทลุง ร่วมกับสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ. จัดงาน "เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0" ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ต้องขออภัยในการจัดส่งของที่ระลึก 84 ปีธรรมศาสตร์ล่าช้า เนื่องจากโรงงานผลิตเพิ่งส่งเสื้อมาให้วันเสาร์และวันนี้ ซึ่งสำนักงานก็ได้เร่งดำเนินการจัดตามใบสั่งซื้อและรีบจัดส่งทันท...
การศึกษา เพื่อทักษะแห่งโลกอนาคต : คุณวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดงาน "เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0" โดยมี ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธ...
27 มิถุนายน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี” ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องใน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 84 ปี” บริเวณสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์...
ชมรมธรรมศาสตร์เพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ. จัดงาน"เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0" ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ภาพกิจกรรมเพื่อสังคม “เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0” เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ถ.ตากสินมหาราช ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง จัดโดยชมรมชาวธรรมศาสตร์จังหวัดระยอง...
งาน "สานสัมพันธ์ชาวธรรมศาสตร์ภาคตะวันออก" สนับสนุนโดยชมรมชาวธรรมศาสตร์จังหวัดระยอง กลุ่มศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ ปีการศึกษาเข้า 2512 และสมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดระยอง ณ ห้องศรีสุวรรณ โรงแรม...
กิจกรรม “ธรรมศาสตร์พบประชาชน ครั้งที่ 11” ณ โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561
ขอเชิญร่วมงานสานสัมพันธ์ชาวธรรมศาสตร์ภาคตะวันออก วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง
ขอเชิญร่วมสมทบทุนกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ หมู่ 1 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561
Member
115 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป