"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ และศิษย์ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานรำลึก 90 ปี ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ
วันสถานปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 82 ปี 27 มิถุนายน 2559
ขอเชิญชวนนักศึกษา ป.ตรี เขียนบทความส่งเข้าประกวดชิงรางวัลทุนภูมิพลในหัวข้อ "70 ปี ทรงครองราชย์ ประชาชาติร่มเย็น"
ประกาศ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เรือง การรับสมัครพนักงาน 1. พนักงานบริหารงานทั่วไป 2. พนักงานกิจกรรมสัมพันธ์ 3. พนักงานการเงิน-งบประมาณ
เชิญชวนอบรมวิปัสนากรรมฐานให้จิตน้อมเข้าสู่สัมมาทิฐิ ครั้งที่ ๒ โดย พระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญธรรม วันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44 วันที่ 29 มีนาคม - 10 เมษายนนี้ ตั้งแต่ 10.00-21.00 น. ที่บูธ X16 โซนเมนฟอเย่ "โครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์"
โครงการเดินวิ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 เวลา 05:00 – 09:00 น.
การปริ๊นใบเสร็จรับเงินชั่วคราว และ ใบเสร็จรับเงินสูญหาย
คีตกวีธรรม สามัญชนคนต้นแบบ “ป๋วย อึ๊งภากรณ์” วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.00 – 12.30 น. ณ ห้องริมน้ำ LA 107-108 โดย กองทุนทำบุญวันเกิด สำนักศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Member
58 ศิษย์เก่า และ 16 บุคคลทั่วไป