"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44 วันที่ 29 มีนาคม - 10 เมษายนนี้ ตั้งแต่ 10.00-21.00 น. ที่บูธ X16 โซนเมนฟอเย่ "โครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์"
โครงการเดินวิ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 เวลา 05:00 – 09:00 น.
การปริ๊นใบเสร็จรับเงินชั่วคราว และ ใบเสร็จรับเงินสูญหาย
คีตกวีธรรม สามัญชนคนต้นแบบ “ป๋วย อึ๊งภากรณ์” วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.00 – 12.30 น. ณ ห้องริมน้ำ LA 107-108 โดย กองทุนทำบุญวันเกิด สำนักศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
TU-ASEAN COUNTDOWN 2015 "ธรรมศาสตร์สู่ประชาคมอาเซี่ยน" เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอร์รัลด์
8 ธันวาคม 2558 เทศบาลตำบลวังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท ได้พิธีทำบุญวันเสรีไทย ณ อนุสรณ์สถาน อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ประกาศผลการคัดเลือกมีได้รับทุนการศึกษากับกองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตจบใหม่ ปี 2558
ประกาศเลื่อนผลการคัดเลือกผู้สมัครรับทุนการศึกษา
Member
46 ศิษย์เก่า และ 13 บุคคลทั่วไป