"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
งานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสครบ 84 ปี ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สอบถามโทร. 02-61...
ภาพงานฉลอง 100 ปี "นายผี" อัศนี พลจันทร ณ ห้องริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561
กราบนมัสการและฟังธรรมจากพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ศิษย์เก่า มธ.รุ่นปีเข้า 2518 ที่วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมากับกิจกรรมของสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์
กิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปัน “หลังคาใหม่ จากใจลูกแม่โดม” เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา โด...
บริการทันตกรรม : ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพฟัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561
ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
ภาพกิจกรรมชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ อบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
กราบนมัสการและฟังธรรมจากพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล และพระสมใจ ค้างคืนที่วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ พร้อมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และเที่ยวไทรงาม ปราสาทหินพิมาย (โคราช) อุทยานเพ-ลาเพลิน (บุรีรัมย์...
งาน"เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0" ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง มีนักเรียน ม.ปลายมาร่วม 6 โรงเรียนรวมกว่า 500 คน ร่วมจัดโดย สมาคมธรรมศาสตร์พัทลุง กับ สำนักธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ...
เชิญชวนสนับสนุนของที่ระลึก "84 ปีธรรมศาสตร์ 84 ปีแห่งความภาคภูมิใจ" สั่งซื้อและสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2613-3777
Member
115 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป