"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
ขอเชิญชวนลูกแม่โดมที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน และตุลาคม ไปร่วมทำกิจกรรมทอดกฐินเพื่อก่อสร้างพระอุโบสถวิหาร 8 เหลี่ยม 2 ชั้น และมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากจนของโรงเรียนในพื้นที่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์เปิดสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษา ประเภททุนอุดหนุนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรม “ลูกแม่โดมแบ่งปัน” ครั้งที่ 2 ณ สวนป่าปฏิบัติธรรมวัดกลาง ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559
กิจกรรม "ลูกแม่โดมแบ่งปัน" ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านพุเข็ม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
รับมอบเงินสนับสนุนจัดทำหนังสือรวมบทกวี “30 ปี ข้างคลองคันนายาว” จากธนาคารกรุงเทพ
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ และศิษย์ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานรำลึก 90 ปี ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ
วันสถานปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 82 ปี 27 มิถุนายน 2559
ขอเชิญชวนนักศึกษา ป.ตรี เขียนบทความส่งเข้าประกวดชิงรางวัลทุนภูมิพลในหัวข้อ "70 ปี ทรงครองราชย์ ประชาชาติร่มเย็น"
ประกาศ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เรือง การรับสมัครพนักงาน 1. พนักงานบริหารงานทั่วไป 2. พนักงานกิจกรรมสัมพันธ์ 3. พนักงานการเงิน-งบประมาณ
เชิญชวนอบรมวิปัสนากรรมฐานให้จิตน้อมเข้าสู่สัมมาทิฐิ ครั้งที่ ๒ โดย พระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญธรรม วันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
Member
46 ศิษย์เก่า และ 13 บุคคลทั่วไป