"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ศิษย์เก่าดีเด่น
ตลาดเพชรฟื้นตามเศรษฐกิจโลก เพชรดิลาวีวางแผนยาวหวังเพิ่มยอดทั้งปี 40% เผยอารมณ์นักช็อปกลับมาหลังการเมืองนิ่ง จัดแคมเปญหวังโกยยอดสองเทศกาลซื้อเพชร ...
Member
58 ศิษย์เก่า และ 19 บุคคลทั่วไป