"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
เชิญชวนสนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 9 ณ ชุมชนเรนนี่แลนด์ ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ทัวร์ ตามรอยเสรีไทยครั้งที่ 2 สกลนคร - นครพนม วันที่ 14-15 มกราคม 2560
ผลการคัดเลือกนักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
บรรยากาศกิจกรรม ลูกแม่โดมแบ่งปันครั้งที่ 3 ณ วัดป่าเจริญธรรม ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
นักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ น้อมเกล้าฯ แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิต
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ได้จัดกิจกรรม "ลูกแม่โดมแบ่งปัน" ครั้งที่ 4
ประกาศกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณารับทุนการศึกษา (ร่วมทำกิจกรรม)
ภาพบรรยากาศงาน "เชิดชูเกียรติคุณ ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ" เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2559
บรรยากาศกิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปันครั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ สวนป่าปฏิบัติธรรม
Member
46 ศิษย์เก่า และ 13 บุคคลทั่วไป