"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
Thammasat Gen Next Academy โครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชา เปิดให้ขึ้นทะเบียนแล้วผ่านทาง www.gennext.tu.ac.th โดยผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นศิษย์ธรรมศาสตร์แล้ว เตรียมลงทะเบียนรายวิชาที่สนใจได้ในระหว่างวันที่ 7 – ...
4 ช่องทางการบริจาคเงินเข้ากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ โทร.0-2613-3777
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ จัดกิจกรรม Fit&Firm ด้วยเคล็ดวิชาชี่กงจีน-ภาค 1 เพื่อสุขภาพและสมาธิ ณ ห้องประชุมริมน้ำ (LA 108) คณะศิลปศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์
เชิญร่วมเปิดโอกาสทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผ่านกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ โทร.0-2613-3777
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ชมรมธรรมศาสตร์ลำปาง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ขึ้น ณ มหาวิทยา...
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ กำหนดจัดกิจกรรม Fit&Firm ด้วยเคล็ดวิชาชี่กงจีน-ภาค 1 ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมริมน้ำ (LA 108) คณะศิลปศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ (ขณะนี้เต็...
"สวนป๋วย" PUEY Park for the People มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง "สวนป๋วย" ในอุทยานการเรียนรู้ป๋วย ๑๐๐ ปี สวนสาธารณะเพื่อประชาชนบนพื้นที่ ๑๐๐ ไร่
ขอเชิญประชาคมธรรมศาสตร์ และผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุนจัดสร้าง "สวนป๋วย" โดยบริการชำระเงินด้วย​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​เครื่อง​​​​รูดบัตรก​สิกรไทย ที่สำนักงาน...
นิติศาสตร์ 2511 (พ.ศ.2511-2561) หนึ่ง หนึ่ง คือหนึ่งเดียว จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เพื่อระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ขอบคุณ...วันเวลาดีๆ ที่ทำให้พวกเราได้กลับมาพบกัน...ในงาน "TU'21 40 ปี Reunion" ฉันจึงมาหาความหลัง...
Member
101 ศิษย์เก่า และ 35 บุคคลทั่วไป