"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : 100 ปี ป๋วยอึ้งภากรณ์
ตื่น อย่างไรให้เท่ากัน? โลกยุคดิจิตอล ในวันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์
โครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ขอเชิญร่วมงานประชุมนานาชาติวิชาการที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 - 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี
ครั้งหนึ่งในชีวิต เที่ยวอังกฤษบนเส้นทางประวัติศาสตร์ของอาจารย์ป๋วย
"ป๋วย 100 ปี วันบรรเลง เพลงประลอง 2 (ตามรอย อาจารย์ป๋วย)"
นายกสมาคมธรรมศาสตร์ นครราชสีมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
องค์การสหประชาชาตประกาศยกย่อง ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์เป็นบุคคลสาคัญของโลก
หากท่านกำลังมองหาของขวัญปีใหม่ ปฏิทินป๋วย 2559 "สิ่งที่ผมปรารถนา" อีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ
รำลึก ๑๐๐ ปี ชาตกาล สืบสานปณิธาน ป๋วย อึ้งภากรณ์ พ.ศ. ๒๔๕๘ - ๒๕๕๙
Member
101 ศิษย์เก่า และ 35 บุคคลทั่วไป