"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ศิษย์เก่าดีเด่น
"ต้องรู้จักสอนลูกให้ตอบแทนบุญคุณ" เจ้าสัว กล่าวแนะไม่เฉพาะเด็กๆ ที่นั่งฟังแต่หมายรวมถึงผู้ปกครอง (ส่วนหนึ่ง) ที่เข้ามารับฟังด้วย เด็กทุกคน ลูกทุกๆ คน ต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ผู้ที่มีบ...
คอนเซ็ปต์ของภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ต้องการสื่อให้เห็นว่า ในแต่ละวันของชีวิต เราต้องเจอกับเรื่องยุ่งๆ เรื่องแย่ๆ หลายๆ อย่าง เช่น หิว,เหนื่อย, พ่อว่า, แม่บ่น ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ ทำให้ชีวิตมีแต่ด้า...
ปาร์ตี้ต้อนรับเจฟฟรีย์ เวลช์ บิ๊กบอสคริสปี ครีม โดนัทชื่อดังจากอเมริกา ในโอกาสมาเยือนประเทศไทย ...
Member
61 ศิษย์เก่า และ 20 บุคคลทั่วไป