"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือ SkillLane เตรียมออกหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ 100% เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เรียกได้ว่าสะดวกตอนไหนก็สามารถเรียนได้เลย ติดตามรายละเอียดหลักสูตรเต็มๆ ได้ในเดือนพฤษภาคม 62
ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์รุ่นเข้าศึกษาปี 2521 ทั้ง 8 คณะ (ขณะนั้นมีเพียง 8 คณะ) จัดงานคืนสู่เหย้าฉลองมิตรภาพ 40 ปีที่เป็นเพื่อนกันภายใต้ธีมงาน “ ฉันจึง มาหา ความหลัง ” รำลึกอดีตชีวิตนักศึกษาในวันวาน
28 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของกองทุนฯ และของมหาวิทยาลัย เมื่อเป็นวันที่ยอดเงินบริจาครวมของกองทุนฯ ได้ทะลุ 100 ล...
นายบุญสม อัครธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์, รศ.โรจน์ คุณเอนก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน และดร.อดิศร จันทรสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศิษย์เก่า มธ. และนำเยี่ยมชม...
ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ อบรมวิปัสสนากรรมฐานให้จิตน้อมเข้าสู่สัมมาทิฐิ อบรม 1 วัน ครั้งที่ 1 ปี 2562 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสต...
ให้หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยงดการจัดการเรียนการสอน ทั้งที่ศูนย์รังสิตและท่าพระจันทร์ ในวันที่ 31 มกราคม 2562 และ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการลดปริมาณฝุ่นตามมาตรการต่างๆ ...
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "Fit&Firm ด้วยเคล็ดวิชาชี่กงจีน" ภาค 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมริมน้ำ (ห้อง 107-8) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจั...
การบริจาคผ่านระบบ e-Donation โดย QR-Code กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์
รวมพลคนธรรมศาสตร์ภาคเหนือ 1 ธันวาคม 2561... อบอุ่น มีพลัง สร้างสรรค์เพื่อธรรมศาสตร์
คุณมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ SME D Bank และยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที ตัวแทนสถานีโทรทัศน์NEWS1 เป็นตัวแทนส่งมอบแก่ คุณบุญชัย บุญญานุรักษ์ คุณไพบูรณ์ นาโคศิริ และคุณวลัยพร ทิพยศุภลักษณ์ จากสมาคมธรรม...
Member
115 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป