"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
กิจกรรมธรรมะ โดย ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ จัดอบรม 1 วัน ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (สำรองที่นั่งล่วงหน...
ขอเชิญร่วมสนับสนุนกิจกรรมสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์
จัดโดย มูลนิธิบัณฑิตอาสาสมัคร มธ., สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา เพื่อหาทุนสนับสนุนการทำงานของบัณฑิตอาสาสมัครในพื้นที่ทั่วประเทศ และจัดตั้งศูนย์ศิลป์สาละวิน ณ ...
ขอขอบพระคุณทีมอาสาสมัครให้บริการในพื้นที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช, อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ตามรอยเสรีไทยครั้งที่ 2 (สกลนคร-นครพนม) ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2560
ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่า กับสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ นำท่านสู่สกลนคร ดินแดน 4 ธรรม คือ ธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม และอารยธรรม
เรียนท่านผู้มีอุปการคุณที่บริจาคเงินให้กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ขอความกรุณา เพื่อประโยชน์ของท่านในการรับใบเสร็จรับเงินลดหย่อนภาษี 2 เท่า ได้ทันปี 2559
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ โดยกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้กิจกรรม "ธรรมศาสตร์พบประชาชน" สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี
คณะศิษย์เก่าจากจังหวัดนครราชสีมา นำโดย ดร.อัญมณี วงศ์กาสิทธิ์ นายกสมาคมฯ เดินทางมามอบต้นกล้าหางนกยูงและร่วมกันปลูก ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Member
46 ศิษย์เก่า และ 13 บุคคลทั่วไป