"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : 100 ปี ป๋วยอึ้งภากรณ์
รายการพิเศษวันธรรมศาสตร์ในปีนี้ ซึ่งออกอากาศเป็นรายการสดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง MCOT HD30 เมื่อคืนวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงเปิดรับบริจาคระดมทุนเพื่อสร้าง “สวนป๋วย” โด...
ขอขอบคุณศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ ปีเข้าศึกษา 2521 ทุกท่าน นำโดย อดีตอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันระดมพลังน้ำใจจากเพื่อนๆ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้ง 8 คณะ ในรุ่น...
รายการพิเศษวันธรรมศาสตร์ เมื่อคืนวันที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมาได้ยอดบริจาครวม 72,965,000 บาท จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำลังระดมทุนสร้างสวนป๋วยที่ศูนย์รังสิต (เป็นที่ดินผืนข้างซ้ายของ รพ.ธรรมศาสตร์ พื้นที่กว่า 100 ไร่) มูลค่าการสร้างขั้นต้น 150 ล้านบาท จะเป็นสวนสาธารณะเพื่อประชาชน ซึ่งนักศึกษา อาจ...
ขอเชิญทุกท่านพบกับเสวนา Food Democracy : ประชาธิปไตยทางอาหารหลากหลาย ปลอดภัย ยั่งยืน โดย Speaker ทั้ง 9 ท่าน ..."เพราะอาหารคือสิ่งจำเป็นที่คนเราขาดไม่ได้ แล้วทุกวันนี้เราเลือกทานอาหารกันอย่างไร"...
ขอเชิญร่วมงาน "ร้อยปีชาตกาล สืบสานปณิธานอาจารย์ป๋วย" ในวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลป์กรุงเทพฯ เวลา 13.00 - 17.00 น.
ตื่น อย่างไรให้เท่ากัน? โลกยุคดิจิตอล ในวันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์
โครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ขอเชิญร่วมงานประชุมนานาชาติวิชาการที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 - 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี
ครั้งหนึ่งในชีวิต เที่ยวอังกฤษบนเส้นทางประวัติศาสตร์ของอาจารย์ป๋วย
"ป๋วย 100 ปี วันบรรเลง เพลงประลอง 2 (ตามรอย อาจารย์ป๋วย)"
Member
91 ศิษย์เก่า และ 33 บุคคลทั่วไป