"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
กองทุนทำบุญวันเกิดฯ โดยชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ จัดกิจกรรมธรรมปฏิบัติกับพระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.ศูนย์พัทยา เมื่อวันที่ 7-10 กันยายน 2560
"อีกช่องทางในการทำความดี ในวันเกิดของคุณหรือวันที่คุณรู้สึกดี" ร่วมบริจาคเพื่อนำดอกผลของเงินบริจาคจัดสรรเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เปิดโอกาสและพัฒนาการศึกษากับกองทุนทำบุญวันเกิ...
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์เปิดสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษา ประเภททุนอุดหนุนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ โทร.0-2613-3777-8
รู้รักษ์ภาษาไทยกับ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ผ่านบทกวีในหนังสือชุด "๓๐ ปีข้างคลองคันนายาว" ชุดละ 6 เล่ม ราคา 4,500 บาท
กลุ่มสหายพื้นที่ราบและชาวไทยภูเขา (เผ่าม้ง) เดินทางมากราบพระบรมศพฯ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2560
งาน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ในโอกาสครบรอบ ๘๓ ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
New!! อีกทางเลือกหนึ่งของการสมัครบัตรเครดิตร่วม ธรรมศาสตร์-กสิกรไทย ท่านใดสนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ.ท่าพระจันทร์ โทร.0-2613-3777 (คุณชิไลพร)
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ ๘๓ วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม "ลูกแม่โดมแบ่งปัน" ครั้งที่ 6 โดยสมาคมธรรมศาสตร์นครราชสีมา เป็นผู้สนับสนุนต้นกล้าหางนกยูงฝรั่ง และต้นจำปีสิรินธร ไปร่วมกันปลูกที่ Learning Resort มธ.ศูนย์พัทยา
ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้จิตน้อมเข้าสู่สัมมาทิฐิ ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560
Member
46 ศิษย์เก่า และ 13 บุคคลทั่วไป