"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
เชิญร่วมเปิดโอกาสทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผ่านกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์)
เรียนผู้มีอุปการคุณ ตามที่ท่านได้บริจาคเงินเข้าโครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ขอให้ท่านติดต่อรับรูปปั้น ภายใน 31 มกราคม 2561 ได้ที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ.ท่าพระจันทร์
10 ธันวาคม ปีนี้ ธรรมศาสตร์ส่วนกลางและภูมิภาค จัดงาน “วันธรรมศาสตร์” โดยพร้อมเพรียงกัน จะปิดท้ายด้วยลูกแม่โดมชายแดนใต้สัมพันธ์ (ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส) จัดในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ที่ โรงแรมยะลารามา
ทริป “ตามรอยสมรภูมิรบภูหินร่องกล้า” และร่วมงาน "ร้อยดวงจิต คิดถึงเพื่อน" ณ อนุสรณ์สถานวีรชนเขตสามจังหวัด สำนักสงฆ์สามแสงธรรม จ.พิษณุโลก
งานปฐมนิเทศและรับเพื่อนใหม่นักศึกษา “กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ที่ ห้อง บร.211 อาคารบรรยายรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนประติมากรรม “ธรรมศาสตร์ เพื่อชาติและราษฎร” เพื่อจัดสร้างประติมากรรมนักคิด นักเขียน นักกิจกรรม นักสู้ และปัญญาชนผู้รักความเป็นธรรม ในอุทยาน ๑๐๐ ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์...
ขอเชิญชวนบริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาใน “กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์” และรับสิทธิลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า หรือบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ซึ่งจัดให้บริการดู...
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษากองทุนฯ ประจำปี 2560 แจ้งยืนยันการรับทุนที่คุณอมรรัตน์ สิทธิมงคลชัย โทรศัพท์ 0-2613-3777 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดจันทน์กะพ้อ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง : แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
Member
58 ศิษย์เก่า และ 16 บุคคลทั่วไป