"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
สอนโดย พระราชปฏิภาณโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชโอรส วันที่ 13-16 พฤศิจกายน 2557
ความสำคัญของขบวนการเสรีไทย เป็นขบวนการของคนไทยที่รักชาติและมีเป้าหมายที่ชัดเจน คือ ต้องการรักษาเอกราชของชาติไทยไม่ให้ตกเป็นของต่างชาติในสงครามโลก ครั้งที่ 2
เพื่อรำลึกวีรกรรมของเหล่าเสรีไทย พร้อมจัดปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ขบวนการเสรีไทย กับการรักษาสันติภาพในประเทศไทย” ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
รวมพลสวมเสื้อเหลืองแดง 27 มิถุนายน 2557 เวลา 16.00 น. ณ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ดร.สุรินทร์พิศสุวรรณประธานสถาบันออกแบบประเทศไทย และอดีตเลขาธิการอาเซียน ได้รับรางวัล รางวัล Harris Wofford Citizen Award
ถ่ายทอด "มุมมองธรรมศาสตร์ในความทรงจำของคุณ" โดยการโพสต์รูปหรือข้อความเกี่ยวกับธรรมศาสตร์ในความทรงจำของคุณได้ที่ www.facebook.com/TUinMemories
ผมเป็นคนกรุงเทพฯ เกิดฝั่งธน บ้านอยู่ตรงข้ามกรมอู่ทหารเรือ พ่อแม่มีร้านขายของชำเล็กๆ ถูกปลูกฝังมาว่าต้องทำงานด้วยเรียนไปด้วย
ในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 ขอเชิญชวนชาว มธ. ร่วม เดินทัพขับไล่ ณ สวนลุมพินีที่เต๊นท์ธรรมศาสตร์เวลา 8.30 น.
ขอเชิญชวน นมัสการสังเวชนียสถาน พร้อมเที่ยวอินเดียและเยือนถิ่นเนปาลระหว่างวันที่ 2-9 มีนาคม 2557 แดนดินถิ่นพระพุทธเจ้า เป็นบ่อเกิดของศาสนา ปรัชญา และวัฒนธรรม
เสวนาธรรม : ชมรมฝึกรู้ทันจิต “สูตรลัดพระโสดาบัน” โดย พระอาจารย์ ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.00 – 11.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร...
Member
105 ศิษย์เก่า และ 35 บุคคลทั่วไป