"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
กิจกรรม "ลูกแม่โดมแบ่งปัน" ครั้งที่ 5 ได้มอบทุนการศึกษา หนังสือ และชั้นพร้อมโต๊ะอ่านหนังสือแก่โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ จ.พัทลุง
กิจกรรม “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 10 ณ วัดบ้านไร่ ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560
งานเปิดตัว หนังสือชุด “30 ปีข้างคลองคันนายาว” กวีนิพนธ์สะท้อนสังคม ผลงานของศิลปินแห่งชาติ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ขอเชิญชวนลูกแม่โดมร่วมแบ่งปันและเยียวยา พร้อมการพักผ่อนอย่างมีสาระไปในตัวกับกิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปัน ครั้งที่ 5 ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2560 นี้ (สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-2613-3778)
บัตรเครดิตร่วมธรรมศาสตร์-กสิกรไทย จึงเป็นหนึ่งในรูปแบบกิจกรรม ที่สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ได้ร่วมกับธนาคารกสิกรไทยจัดทำขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่...
ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ ได้จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้จิตน้อมเข้าสู่สัมมาทิฐิ ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมธรรมะ โดย ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ จัดอบรม 1 วัน ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (สำรองที่นั่งล่วงหน...
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ กิจกรรม "แรลลี่บัณฑิตอาสาสมัครเพื่อการกุศล" ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2560 จัดโดย มูลนิธิบัณฑิตอาสาสมัคร ร่วมกับ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ สนับสนุ...
ขอเชิญร่วมสนับสนุนกิจกรรมสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์
จัดโดย มูลนิธิบัณฑิตอาสาสมัคร มธ., สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา เพื่อหาทุนสนับสนุนการทำงานของบัณฑิตอาสาสมัครในพื้นที่ทั่วประเทศ และจัดตั้งศูนย์ศิลป์สาละวิน ณ ...
Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป