"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
ผมเป็นคนกรุงเทพฯ เกิดฝั่งธน บ้านอยู่ตรงข้ามกรมอู่ทหารเรือ พ่อแม่มีร้านขายของชำเล็กๆ ถูกปลูกฝังมาว่าต้องทำงานด้วยเรียนไปด้วย
ในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 ขอเชิญชวนชาว มธ. ร่วม เดินทัพขับไล่ ณ สวนลุมพินีที่เต๊นท์ธรรมศาสตร์เวลา 8.30 น.
ขอเชิญชวน นมัสการสังเวชนียสถาน พร้อมเที่ยวอินเดียและเยือนถิ่นเนปาลระหว่างวันที่ 2-9 มีนาคม 2557 แดนดินถิ่นพระพุทธเจ้า เป็นบ่อเกิดของศาสนา ปรัชญา และวัฒนธรรม
เสวนาธรรม : ชมรมฝึกรู้ทันจิต “สูตรลัดพระโสดาบัน” โดย พระอาจารย์ ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.00 – 11.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร...
ชาวธรรมศาสตร์ ขอเชิญพี่น้องร่วมแสดงพลัง วันที่ 9 พฤศจิกายน นี้ ณ หอประชุมใหญ่
เครือข่ายศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ต่าย กฏหมาย นิรโทษกรรม ขอเชิญพี่น้องร่วมแสดงพลัง วันที่ 7 พฤศจิกายน นี้ ณ ลานปรีดี
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติธรรม ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สำหรับผู้ที่เริ่มต้นปฏิบัติ หรือปฏิบัติมาไม่นานนักเป็นกิจกรรมแรกสุดของชมรมฝึกรู้ทันจิต
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมสานสัมพันธ์ลูกแม่โดมอุดรธานี วันที่ 4-6 ตุลาคม 2556 (อ่านรายละเอียดต่อ)
จัดขึ้นในวาระที่มหาวิทยาลัยครบรอบ 79 ปีและก้าวสู่ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยากรโดย "อาจารย์ทรงยศ แววหงษ์" ขอความกรุณาโหลดเอกสากจากลิงก์ http://www.slideshare.net/t...
กิจกรรมท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่า ตาม ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ ไปเเย่ยมบ้านเกิดของท่านและสถานที่ประวัติศาสตร์อยุธยาและลพบุรี วันเสาร์ที่ 6-อาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2556
Member
46 ศิษย์เก่า และ 13 บุคคลทั่วไป