"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
- ทำไมบางกิจการต้องหยุดดำเนินธุรกิจทั้งที่ขายดี - ดูจากยอดขายเมื่อบวกลบตัวเลขดูก็รู้สึกว่ากิจการน่าจะมีกำไร แต่ทำไมกลับพบว่าเกิดผลขาดทุน - ไม่แน่ใจว่ากิจการตั้ง “ราคาขาย” ไว้เ...
การอ่านงบการเงินแบบแกะรอยนี้ หากจะให้ผลดี ผู้อ่านงบการเงินต้องมีความเข้าใจในโครงสร้างของงบการเงินพอสมควร อย่างไรก็ตาม งบการเงินเองก็มีคำอธิบายบัญชีต่างๆ อยู่พอสมควร การไม่ดูเพียงตัวเลข แต่อ่านหมายเหตุ...
การอ่านงบการเงินแบบแกะรอยนั้น อาจกล่าวได้ว่าไม่ได้อยู่ในสารบบและหลักวิชาการ แต่ผมเชื่อว่าเป็นวิธีการที่มีคนจำนวนมากใช้อยู่ในการทำความเข้าใจงบการเงิน โดยเฉพาะผู้รับผิดชอบด้านการเงิน ผู้บริหาร เจ้าของกิ...
"ต้องรู้จักสอนลูกให้ตอบแทนบุญคุณ" เจ้าสัว กล่าวแนะไม่เฉพาะเด็กๆ ที่นั่งฟังแต่หมายรวมถึงผู้ปกครอง (ส่วนหนึ่ง) ที่เข้ามารับฟังด้วย เด็กทุกคน ลูกทุกๆ คน ต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ผู้ที่มีบ...
มีคำถามหลายคำถามที่มีคนสงสัย เช่น... ? ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คือ การด้อยค่าของสินทรัพย์ ใช่หรือไม่ ? สมัยก่อนมีการตั้งสำรองการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน ในปัจจุบันยังมีอยู่หรือเปล่า ? การ...
มนุษย์เริ่มต้นระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันด้วยการแลกสินค้าต่างชนิดในระบบบาร์เทอร์ ต่อมาเริ่มหาตัวกลางด้วยการนำเปลือกหอยรูปร่างสวย หรือแม้กระทั่งประดิษฐ์เหรียญหรือธนบัตรขึ้น สร้างหน่วยวัดค่าเพื่อกำหน...
หากต้องการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงน้อย ก็ต้องเลือกลงทุนใน “พันธบัตรรัฐบาล” แต่อาจได้รับผลตอบแทนไม่สูงนัก หากต้องการผลตอบแทนสูงกว่าก็ต้องลงทุนใน “หุ้นกู้” ที่ออกโดยบริษัทเอกชน แต่ก็ต้องสามารถรั...
Member
169 ศิษย์เก่า และ 49 บุคคลทั่วไป