"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ ๘๓ วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม "ลูกแม่โดมแบ่งปัน" ครั้งที่ 6 โดยสมาคมธรรมศาสตร์นครราชสีมา เป็นผู้สนับสนุนต้นกล้าหางนกยูงฝรั่ง และต้นจำปีสิรินธร ไปร่วมกันปลูกที่ Learning Resort มธ.ศูนย์พัทยา
ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้จิตน้อมเข้าสู่สัมมาทิฐิ ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560
ขอเชิญลูกแม่โดมทุกรุ่น ร่วมปลูกต้นยูงทอง และจำปีสิรินธร เพื่อเป็นศรีสง่า ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา วันที่ 23-24 มิถุนายน 2560
งาน "สานสัมพันธ์ชาวธรรมศาสตร์อีสานใต้ 5 จังหวัด" ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมปัญจดารา ถ.ไชยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ภาพบรรยากาศ กิจกรรม “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 10 ณ วัดบ้านไร่ ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560
กิจกรรม "ลูกแม่โดมแบ่งปัน" ครั้งที่ 5 ได้มอบทุนการศึกษา หนังสือ และชั้นพร้อมโต๊ะอ่านหนังสือแก่โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ จ.พัทลุง
กิจกรรม “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 10 ณ วัดบ้านไร่ ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560
งานเปิดตัว หนังสือชุด “30 ปีข้างคลองคันนายาว” กวีนิพนธ์สะท้อนสังคม ผลงานของศิลปินแห่งชาติ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ขอเชิญชวนลูกแม่โดมร่วมแบ่งปันและเยียวยา พร้อมการพักผ่อนอย่างมีสาระไปในตัวกับกิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปัน ครั้งที่ 5 ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2560 นี้ (สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-2613-3778)
Member
115 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป