"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติธรรม ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สำหรับผู้ที่เริ่มต้นปฏิบัติ หรือปฏิบัติมาไม่นานนักเป็นกิจกรรมแรกสุดของชมรมฝึกรู้ทันจิต
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมสานสัมพันธ์ลูกแม่โดมอุดรธานี วันที่ 4-6 ตุลาคม 2556 (อ่านรายละเอียดต่อ)
จัดขึ้นในวาระที่มหาวิทยาลัยครบรอบ 79 ปีและก้าวสู่ 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยากรโดย "อาจารย์ทรงยศ แววหงษ์" ขอความกรุณาโหลดเอกสากจากลิงก์ http://www.slideshare.net/tual...
กิจกรรมท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่า ตาม ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ ไปเเย่ยมบ้านเกิดของท่านและสถานที่ประวัติศาสตร์อยุธยาและลพบุรี วันเสาร์ที่ 6-อาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2556
ท่านอาจารย์ไม่เคยห่างไกลจากหัวใจของเราชาวธรรมศาสตร์ ที่สำคัญที่สุด จิตวิญญาณของท่านในทุกอณูของธรรมศาสตร์ การตามรอยท่านได้จัดแล้วหลายครั้ง และวันนี้กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ก็ตามรอยของท่านที่ช...
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม "ชวนกันไปวัดและศูนย์รังสิต" สำหรับลูกแม่โดมที่เกิดในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและจัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับลูกแม่โดม ที่ยังไม่เคยไปชมศูนย์รังส...
เป็นคลิปโดย UKK Ukrit เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา เหนือฟ้า ยังมีฟ้า เหนือจุฬา มีมธ. เหนือ มก. มีทางด่วน เหนือเฉลิม มีสมจิตต์ เหนืออภิสิทธิ์ มี สด.43 (มีต่อ...)
ตามที่คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมมหกรรมการประกอบ World Choir Games 2012 U.S.A. เมื่อเดือน กรกฎาคม 2555
ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้ดำเนินการรับสมัครผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม”รุ่นที่ 1
Member
46 ศิษย์เก่า และ 13 บุคคลทั่วไป