"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
ในช่วงนี้ผู้ที่เป็นนักบัญชีคงต้องพยายามเกาะติด การเปลี่ยนแปลงเรื่องมาตรฐานการบัญชีไทยกันอย่างใกล้ชิด เพราะภายหลังจากที่เราเลือกเดินตามแนวทางของมาตรฐานการบัญชีสากล (ที่เรียกว่า IFRS, International Fina...
กิจการขนาดเล็กมักเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว หรือมีผู้ถือหุ้นที่ร่วมลงทุนกันน้อยราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ร่วมลงทุนอาจเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันหรือเครือญาติ โดยธรรมชาติแล้วการดำเนินกิจกรรมต่างๆจึงมีลักษณ...
กุหลาบ สายประดิษฐ์ นามปากกา ศรีบูรพา นักคิด นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ นักต่อสู้ผู้มีอุดมการณ์เพื่อสันติภาพ อิสรภาพ ประชาธิปไตย ซื่อสัตย์ต่อประชาชนยืนหยัดเคียงข้างผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบทางสังคม ผู้มีคต...
โดยสรุปแล้วต้นทุนสินค้าคงเหลือของกิจการซื้อมาขายไป ประกอบด้วยต้นทุนที่จ่ายไปเพื่อให้สินค้าคงเหลือนั้นอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมขายได้ กล่าวคือประกอบด้วย ราคาซื้อ ค่าภาษีศุลกากร และค่าภาษีอื่นที่ไม่ส...
“ดิสนีย์ พริ้นเซส” ผนึกกำลัง “รวมพลังซูเปอร์ฮีโร่!” เติมเต็มฝันและจิตนาการเด็กวัยเรียนช่วยปิดเทอมที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
ใบคำนวณต้นทุนกิจการซื้อมาขายไป ใบคำนวณต้นทุนหรือใบรวบรวมต้นทุน (Cost Sheet) นั้นเป็นกระดาษทำการที่รวบรวมต้นทุนสินค้าเข้าด้วยกันเพื่อให้สะท้อน “ต้นทุนสินค้า” ที่ครบถ้วนและเที่ยงตรง ทั...
ชวนย้อนอดีตวิถีไทยเมื่อวันวานใน “เทศกาลเที่ยวงานวัด” ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ชวนคนกรุงยุคใหม่หวนรำลึกถึงวิถีชีวิตแห่งวันวาน ในงาน “เทศกาลเที่ยวงานวัด ครั้งที่ 10” สัมผัสกับบรรยากาศความสนุกสนาน...
Member
169 ศิษย์เก่า และ 49 บุคคลทั่วไป