"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
การปฏิบัติธรรม ชมรมฝึกรู้ทันจิต วันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2558 ณ อุทยานการเรียนรู้ (Learning Resort) ศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตามรอยอาจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 2 วีรบุรุษแห่งบ้านวังน้ำขาวในวาระ 100 ปีชาตกาล วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558
กิจกรรม "ธรรมศาสตร์พบประชาชน" ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา จ.เชียงราย
กิจกรรม “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ต. วังตะเคียน อ. หนองมะโมง จ. ชัยนาท
ธรรมศาสตร์ให้คุณ "เกิด" จากกองทุนทำบุญวัน "เกิด" กับธรรมศาสตร์
ขอเชิญฟังบรรยายธรรม เรื่อง “รู้จักตนเองตามหลักพุทธศาสนา” โดย พระราชปฏิภาณโสภณ (ม. ติกขญาโณ ป.ธ.9) วัดราชโอรสาราม วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 ห้อ...
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2559 จะเป็นวันชาตกาล 100 ปี ของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในขณะเดียวกันการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนที่ 23 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 นั้นได้ ดร.วีรไท สันติประภพ วัย 46 ปี ...
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา
"อุดมการณ์ มิตรภาพ ความรัก" เลือกสลัดเกล็ดไหน.....ก็ไม่พ้นความเจ็บปวด
“ทั้งชีวิตมา ผมเพิ่งได้มาหาหมอฟันครั้งนี้แหละ” “ยายเพิ่งมาหาหมอฟันครั้งแรก” “หนูมาคนเดียว หาหมอและเอายาเสร็จ หนูก็เดินกลับบ้าน”
Member
58 ศิษย์เก่า และ 16 บุคคลทั่วไป