"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ขอเชิญชวนบริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาใน "กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์" และรับสิทธิลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2613-3777
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดจันทน์กะพ้อ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง : แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดจันทน์กะพ้อ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา มาศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
ภาพงานรำลึก ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย ในวาระครบ 100 วัน ที่จากลา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์
กองทุนทำบุญวันเกิดฯ โดยชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ จัดกิจกรรมธรรมปฏิบัติกับพระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาลัยนวัตกรรม มธ.ศูนย์พัทยา เมื่อวันที่ 7-10 กันยายน 2560
รู้รักษ์ภาษาไทยกับ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ผ่านบทกวีในหนังสือชุด "๓๐ ปีข้างคลองคันนายาว" ชุดละ 6 เล่ม ราคา 4,500 บาท
กลุ่มสหายพื้นที่ราบและชาวไทยภูเขา (เผ่าม้ง) เดินทางมากราบพระบรมศพฯ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2560
New!! อีกทางเลือกหนึ่งของการสมัครบัตรเครดิตร่วม ธรรมศาสตร์-กสิกรไทย ท่านใดสนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ.ท่าพระจันทร์ โทร.0-2613-3777 (คุณชิไลพร)
Member
115 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป