"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : 100 ปี ป๋วยอึ้งภากรณ์
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการระดมทุนจัดสร้าง "สวนป๋วย"
ขอเชิญร่วมงานงานเสวนาวิชาการเรื่อง "ไทยใหม่-ฉลองรัฐธรรมนูญ" ในโอกาสเปิดตัว #ปฏิทินป๋วย2563
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โครงการระดมทุนจัดสร้าง "สวนป๋วย" จัดงาน Run for PUEY (วิ่งเพื่อสวนป๋วย) เป็นงานวิ่งเพื่อระดมทุนสร้างสวนป๋วย สวนสาธารณะแห่งการเรียนรู้ สวนสุขภาพเพื่อประชาชน ณ ม...
วิธีบริจาคโครงการระดมทุนจัดสร้าง "สวนป๋วย"
งานวิ่งการกุศลที่นอกจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน นักวิ่งทุกคนก็มาร่วมได้ เงินที่ได้จากการสมัครจะสมทบทุนสร้างอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี สวนที่ไม่ได้เป็นแค่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่เป็นสวนที่ประชาชนจ...
โครงการ RUN FOR PUEY วิ่งเพื่อสวนป๋วย จัดขึ้นเพื่อระดมทุนสร้าง “สวนป๋วย” งานจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดรับสมัคร 1 กันยายน - ...
ในโอกาส 101 ปีชาตกาล ของ "นายผี" อัศนี พลจันทร (15 กันยายน 2461 - 2562) ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าของหนังสือชุดรวมงานนิพนธ์สมบูรณ์ พร้อมชีวประวัติของนายผี ที่ชำระรวบรวมจากเอกสารลายมือสิ่งพิมพ์ชั้นต้น และเอกสา...
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อระดมทุนสร้าง "สวนป๋วย" ในอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยกิจกรรมนี้จัดต่อเนื่องกันเป็น Series Run​ ด้วยการนำคอนเซ็ปต์ในการสร้างสวนป๋วยมาเป็นกิ...
งานแถลงข่าวกิจกรรม "RUN FOR PUEY วิ่งเพื่อสวนป๋วย" เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30-14.30 น. ณ โถงทางเข้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ในวาระ 20 ปีแห่งการจากไปของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (28 กรกฎาคม 2542-2562) ขอเชิญร่วมบริจาคเงินตั้งแต่ 3,500 บาทขึ้นไป สมทบทุนสร้าง "สวนป๋วย" สวนสาธารณะแห่งการเรียนรู้เพื่อประชาชน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร...
Member
152 ศิษย์เก่า และ 46 บุคคลทั่วไป