"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษากองทุนฯ ประจำปี 2560 แจ้งยืนยันการรับทุนที่คุณอมรรัตน์ สิทธิมงคลชัย โทรศัพท์ 0-2613-3777 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ขอเชิญชวนบริจาคเงินสนับสนุนการศึกษาใน “กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์” และรับสิทธิลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า หรือบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ซึ่งจัดให้บริการดู...
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนประติมากรรม “ธรรมศาสตร์ เพื่อชาติและราษฎร” เพื่อจัดสร้างประติมากรรมนักคิด นักเขียน นักกิจกรรม นักสู้ และปัญญาชนผู้รักความเป็นธรรม ในอุทยาน ๑๐๐ ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์...
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดจันทน์กะพ้อ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง : แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดจันทน์กะพ้อ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
กำหนดการสอบสัมภาษณ์กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1308 ชั้น 3 อาคารสิริธรารัตน์ มธ. (ศูนย์ลำปาง)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา มาศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560
กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกและสัมภาษณ์" เข้าร่วมกิจกรรมคัดกรอง วันที่ 30 กันยายน 2560 ณ ห้อง วศ.302-303 และ 309 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รั...
ภาพงานรำลึก ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย ในวาระครบ 100 วัน ที่จากลา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์
Member
46 ศิษย์เก่า และ 13 บุคคลทั่วไป