"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการ : ข่าวสาร
ขอเชิญร่วมสมทบทุนกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ หมู่ 1 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561
ภาพงานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2561
เชิญชวนสนับสนุนของที่ระลึก "84 ปีธรรมศาสตร์ 84 ปีแห่งความภาคภูมิใจ" สั่งผลิตตามใบสั่งซื้อเท่านั้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2613-3777
ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ ห้อง meeting room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันนี้ - 8 เมษายน 2560 เวลา 10.00 - 21.00 น.
ขอเชิญร่วมงาน “วันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2561” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
กิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปัน มอบอุปกรณ์กีฬาและหนังสือให้โรงเรียนควรไทร, โรงเรียนบ้านน้ำพราย และโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นำโดยคุณวีระ เชาว์กิจค้า นายกสมาคมธรรมศาสตร์ตรัง
ขอเชิญร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์การศึกษาเพื่อผลิดอกออกผลเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพและกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต ด้วยการบริจาคเงินเข้ากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ซึ่งจะรวบรวมเฉพาะดอกผลจากเงินต้นกองทุนไปเ...
รายชื่อนักศึกษากองทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษารวม 6 คน (ส่วนกลาง 4 คน ศูนย์ลำปาง 2 คน) โดยแยกประเภทเป็นทุนเต็ม 2 คน ทุนบางส่วน 3 คน และทุนเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือน 1 ...
นักศึกษากองทุนทำบุญวันเกิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าค่ายร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2561
ในโอกาสที่ท่านอธิการ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ ครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี จึงเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพื่อให้ประชาคมธรรมศาสตร์ได้รู้เรื่องเบื้องหน้าเบื้องหลังที่อาจไม่เคยรู้มาก่อน
Member
58 ศิษย์เก่า และ 16 บุคคลทั่วไป