"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
สมัครสมาชิก
 

เป็นสมาชิกเว็บไซต์ www.relations.tu.ac.th แล้วจะได้ประโยชน์อะไร?
     ในชั้นต้นนี้การเป็นสมาชิกเว็บไซต์จะทำให้ท่านสามารถเข้ามาสนทนาในห้องสนทนาซึ่งมีอยู่ 3 ห้องด้วยกัน คือ (1) ห้องสนทนา “สารพันเรื่องคุย” ซึ่งเปิดไว้ให้คุยได้ทุกเรื่อง (2) ห้องสนทนา “บอกข่าวเล่าเรื่อง” เป็นห้องสนทนาที่มีไว้ให้สมาชิกเว็บไซต์ แจ้งข่าวคราวถึงเพื่อนฝูง นัดหมายการพบปะทำกิจกรรม รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ ในลักษณะที่เหมาะสม และไม่เป็นการโฆษณาการขายตรง หรือการลดน้ำหนัก (3) ห้องสนทนา “อยู่กับธรรม” เป็นห้องสนทนาที่เปิดให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมะ และวิธีการปฏิบัติธรรมในแนวดูจิต

     การเป็นสมาชิกเว็บไซต์ทำให้ท่านสามารถเข้ามาตั้งกระทู้ และตอบกระทู้ได้ในห้องสนทนาทั้งสามห้อง การไม่ได้เป็นสมาชิกเว็บไซต์จะทำให้สามารถอ่านข้อความในกระทู้ได้เท่านั้น ไม่สามารถเข้าร่วมสนทนาหรือโต้ตอบใดๆ ได้ รวมทั้งไม่สามารถตั้งกระทู้ในห้องสนทนาได้

     ในอนาคตจะมีการจัดทำ จดหมายข่าวส่งให้กับสมาชิก เพื่อแจ้งข่าวคราวและกิจกรรมที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และของสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์

     ขณะนี้เรากำลังดำเนินการพัฒนา Blog สำหรับให้สมาชิกเข้ามาเขียนเรื่องราวที่ตนเองสนใจเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้เพื่อนๆ ได้รับทราบ

     นอกจากนี้เรายังอาจจัดให้มีกิจกรรมสำหรับให้สมาชิกเข้าร่วม หรืออาจมีการแจกหนังสือธรรมะให้กับสมาชิกที่สนใจ ฯลฯ

สมาชิกเว็บไซต์
มี 2 ประเภท คือ

     1. ประเภททั่วไป
     2. ประเภทที่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก

     1. กรอกข้อมูลที่จำเป็นในแบบฟอร์ม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เข้ามาควบคุมกิจกรรมบนเว็บไซต์ เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว คลิกที่ ปุ่ม บันทึก แล้วระบบจะให้คุณสอบทานความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง และให้ยืนยันเป็นครั้งสุดท้าย

     หากท่านเป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ กรุณากรอกชื่อและนามสกุลสมัยยังเป็นนักศึกษา รวมทั้งประวัติการศึกษาโดยสรุป ในแบบฟอร์มซึ่งจะเป็นหน้าต่าง popup ด้วยการคลิกที่ ลิ้งค์ คลิกเพื่อเพิ่มประวัติการศึกษา ซึ่งจะอยู่ด้านขวามือของ หัวข้อ ข้อมูลการศึกษา

     ข้อมูลการศึกษานี้ท่านสามารถบันทึกได้หลายครั้ง (คลิกได้หลายครั้ง) หากท่านเคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลายโครงการ

     2. สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ 1- 2 วันทำการ แล้วจะส่งผลการพิจารณามาให้ท่านทราบทางอีเมล์ที่ท่านได้แจ้งไว้

     3. ท่านจะได้รับอีเมล์ เรื่อง ยืนยันการลงทะเบียนสมัครสมาชิก จาก TUalumniOff@tu.ac.th ในอีเมล์นี้จะแจ้ง (1) username และ (2) password ของท่านมาพร้อมด้วย (3) รหัสยืนยันการลงทะเบียน ซึ่งเป็นตัวเลข 4 หลัก พร้อมทั้งลิ้งค์ [คลิกที่นี่เพื่อยืนยัน] เพื่อให้ท่านคลิกเข้าไปยืนยันการสมัครสมาชิก

     เป็นที่น่าสังเกตว่า อีเมล์ที่ท่านได้รับนี้ หลายๆ คนอาจพบว่า ระบบเมล์ ของหลายแห่ง นำจดหมายจาก TUalumniOff@tu.ac.th นี้ไปเก็บไว้ที่ spam mail แทนที่จะเก็บไว้ใน inbox ฉะนั้นหากท่านเช็คเมล์ กรุณาเข้าไปดูที่เมนู spam ด้วยค่ะ

    4. เมื่อได้รับเมล์แล้ว กรุณาคลิกที่ลิ้งค์ [คลิกที่นี่เพื่อยืนยัน] เพื่อเข้าไปที่เว็บไซต์ www.relations.tu.ac.th เพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก ด้วยการนำรหัสยืนยันการลงทะเบียนที่ส่งมาทางอีเมล์ (ตัวเลข 4 หลัก) ไปบันทึกในแบบฟอร์มเล็กๆ ที่ปรากฏขึ้น หากทุกอย่างถูกต้อง ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งให้ท่านทราบว่า การสมัครสมาชิกของท่านเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว