"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559

รวมภาพกิจกรรม / วิธีการลงทะเบียนสมัครวิ่ง "งาน Run for puey วิ่งเพื่อสวนป๋วย"

แสดง :
โครงการ RUN FOR PUEY วิ่งเพื่อสวนป๋วย จัดขึ้นเพื่อระดมทุนสร้างอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี โดยกิจกรรมนี้จัดต่อเนื่องกันเป็น Series Run​ โดยการนำเอาคอนเซ็ปต์ในการสร้างสวนป๋วยมาเป็นกิมมิคในการวิ่งครั้งนี้
Member
157 ศิษย์เก่า และ 48 บุคคลทั่วไป