"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559

รวมภาพกิจกรรม / กิจกรรมธรรมปฏิบัติกับ พระอาจารย์ ชานนท์ ชยนันโท

แสดง :
ชมรมเรียนรู้ขันธ์ 5 โดยกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ จัดกิจกรรมธรรมปฏิบัติกับพระอาจารย์ ชานนท์ ชยนันโท ที่ Eco Hotel By Thammasat ศูนย์พัทยา เมื่อวันที่ 13-16 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
Member
115 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป