"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559

รวมภาพกิจกรรม / ชวนซื้อ “ไข่ไก่เพื่อสวนป๋วย”

แสดง :
ไข่ไก่สดจากฟาร์มคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ไข่ไก่เบอร์ 1-2 (10 ฟอง) ราคาแพ็คละ 52 บาท โดยจะหัก 5 บาท/แพ็ค สมทบทุนสร้าง “สวนป๋วย” ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ท่าพระจันทร์ ซื้อได้ที่ - สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ (ทุกวัน, 8.30-16.30 น.) - ห้องงานสิ่งแวดล้อม โถงตึกโดม ชั้น 1 (ทุกวัน, 8.30-16.30 น.) ศูนย์รังสิต ซื้อได้ที่ - ตลาดนัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ (ทุกวัน, 8.30-14.00 น.) - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (8.30-16.00 น.) - ครัวรักษ์โลก (ทุกวัน, 8.30-15.00 น.) ติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อโดยตรงได้ที่ - สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ (ท่าพระจันทร์) 02 613 3777 - ครัวรักษ์โลก (รังสิต) คุณมิ้นท์ 08 0075 4241 ขอขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสวนสาธารณะเพื่อประชาชน
Member
115 ศิษย์เก่า และ 38 บุคคลทั่วไป